עדכונים - פניה שמאלה מגרינשפן למבצע דקל
נכתב ע"י רועי פן

כידוע, בעקבות פתיחת צומת גרינשפן - הרב מלכה לתנועה, משרד התחבורה לא מאשר יותר את הפניה שמאלה מגרינשפן למבצע דקל.

נכון ל-3/6/2012 בשעות הלילה, מחכים לאישור של קצין משטרה עבור פניה שמאלה מגרינשפן למבצע דקל, ולאחר מכן לאישור במסגרת ועדת תנועה ותמרור עירונית. ההערכה היא שתוך מספר ימים הנושא ייבדק על ידי הגורמים המוסמכים ! חשוב להדגיש כי בכל מקרה לא תתאפשר פניה שמאלה ממבצע דקל אל גרינשפן - המעוניינים להגיע ממבצע דקל לרב מלכה יצטרכו להסתובב בכיכר של גרינשפן-דנקנר.

נכון ל-12/6/2012 בשעות הערב, הפניה שהגיש אגף התנועה והבטיחות בעיריית פתח תקוה למשטרת ישראל לא אושרה ! בתאריך 27/6/2012 תתקיים בעיריית פתח תקווה ישיבת "ועדת תנועה מרכזית" בהשתתפות נציגים ממשטרת ישראל ומשרד התחבורה. בישיבה זו אגף התנועה והבטיחות בעירייה יעלה את הנושא לדיון פעם נוספת על מנת להביא לפתרון הבעיה. יום קודם לכן מתוכננת לועד נוה גן פגישה בלשכת ראש העיר, והנושא נכלל בתוכנית הפגישה שנשלחה ללשכה.

ב-27/6/2012 התקיים דיון בנושא ב"ועדת תנועה מרכזית", ולאחריו נמסר כי בשבועיים הקרובים קצין משטרה יאשר זמנית את פתיחת הצומת.
 
בשיחה שהתקיימה ב-15/7/2012 עם משטרת ישראל נמסר שהנושא יטופל תוך מספר ימים.

ב-23/7/2012, בתשובה לפנייתו של ראש קבוצת העבודה בנושא תנועה של ועד נווה גן, נמסר מנציג המשטרה כי פתיחת הצומת אושרה.

מבירור מול החברה לפיתוח פתח תקוה עלה ב-25/7/2012 כי אישור המשטרה אשר ניתן הינו זמני, ומאפשר פתיחה של הצומת רק ל-3 חודשים עד להסדרת הנושא, וכי עדיין לא התקבלה הנחיה מהעירייה לפתוח את הצומת. מבדיקה מול אגף התנועה בעיריית פתח תקווה התברר כי בשל התנגדות משרד התחבורה וחששה על העירייה מהסיכוי לתאונה (ולמרות האישור הזמני מהמשטרה), העירייה אינה מתכוונת כרגע להורות על פתיחת הצומת באופן זמני, אלא פועלת לשינוי התב"ע עבור הצומת (על מנת להציב מעגל תנועה או רמזור), דבר שעשוי לקחת מספר חודשים. נמסר כי בחודש ספטמבר (לאחר פתיחת שנת הלימודים) תבצע העירייה בדיקה של כמות הרכבים העוברים בצומת, ורק אז תחליט כיצד להמשיך לטפל בבעיה.

נכון ל-29/7/12 תחנת פתח תקוה של משטרת ישראל חזרה בה מהאישור הזמני שנתנה לפתיחת הצומת.

ב-23/10/12 הנושא נידון בעת פגישה שהתקיימה בעירייה. סוכם כי עו"ד רמי גרינברג (מנהל האגף לתיאום מערכות עירוניות בלשכת ראש העיר) יזמן סיור בשטח בהשתתפות קצין תנועה.

ב-5/12/12 הנושא נידון בעת פגישה שקיים ראש קבוצת העבודה בנושא תנועה עם מנהל אגף תנועה ובטיחות בעירייה. נמסר לראש קבוצת העבודה כי העירייה פנתה למשרד התחבורה בבקשה שישנה את עמדתו, עדיין לא נתקבלה תשובה.

ב-8/1/13 עודכנו חברי ועד הבית ברחוב מבצע דקל 20 (האדריכלית טל אינהורן, דני סופר ויוסי ענבר)על ידי אמיר סולמי, עוזר סגן ראש העיר עו"ד איציק ברוורמן, כי בעקבות טיפולו של עו"ד ברוורמן בנושא, התקבלה תשובת המפקח על התעבורה במשרד התחבורה. על פי התשובה, על אגף התנועה והבטיחות בעיריית פתח תקוה להעביר בהקדם תוכנית תנועתית – גיאומטרית לאישור משרד התחבורה בכפוף להיבטים התנועתיים האזוריים הנדרשים. סגן ראש העיר ימשיך לעקוב אחר הנושאולקדם את פתיחת המפרדה בצומת גרינשפן - מבצע דקל.

ב-7/2/13 אמיר סולמי, עוזר סגן ראש העיר עו"ד איציק ברוורמן, העביר לידי ועד השכונה את העתקתשובת אגף התנועה והבטיחות בעיריית פתח תקוה למפקח על התעבורה במשרד התחבורה. בבקשה ציין מנהל האגף, אינג' מאיר שוהם, כי ברחוב מבצע דקל מתוכננות כ-1350 יחידות דיור, שרחוב דנקנר בקטע מבצע דקל - גרינשפן מתוכנן להתבטל, וכי בעתיד תתאפשר רק פניה ימינה מז'בוטינסקי לדנקנר ולהיפך. לפיכך, ביקש מנהל האגף את אישור הפניה שמאלה מגרינשפן למבצע דקל (יודגש שוב שלא תתאפשר פניה שמאלה ממבצע דקל לגרינשפן).

בשל עבודות תשתית שהחלו ברחוב דנקנר, פנה ועד נוה גן לאגף התנועה והבטיחות בעיריית פתח תקוה ובין היתר ביקש לפתוח את הצומת לפחות באופן זמני, עד לתום העבודות, על מנת להקל על מצוקת דיירי רחוב מבצע דקל אשר נאלצים כעת לצאת מהרחוב רק דרך יציאה אחת, אשר גם היא - מוגבלת. מנהל האגף עדכן ב-29/12/13 שהוא נפגש עם ראש משרד תנועה בתחנת פתח תקוה של משטרת ישראל, שטח בפניו את הטענות בעד המהלך, ושהובטח לו שהנושא ייבדק בהקדם.

הנושא עלה בעת סיור מנכ"ל העירייה ועוזרו בשכונה בחודש ינואר 2014, וכן בפגישת המעקב כחצי שנה לאחר מכן.


באפשרותכם להגיב בתחתית העמוד ולספר על הקשיים שאתם חווים בשל המצב הנוכחי - אם זה בסיבובים ארוכים שאתם נאלצים לעשות, ואם זה במקרים בהם פניתם מרחוב הרב מלכה לגרינשפן וראיתם מולכם רכב הנוסע בניגוד לכיוון התנועה. דף זה יישלח לגורמים המתאימים, אז כל תגובה חשובה !

ועד שכונת נוה גן ימשיך לפרסם עדכונים נוספים בכתבה זו, לכשיהיו...
המשיכו לעקוב !