כ-8 מיליון ש"ח אושרו למען פיתוח השכונה בישיבות מועצת העיר לחודשים מאי-יולי 2016 !
מאת רועי פן, 25/8/16

בישיבות מועצת העיר פתח תקוה לחודשים מאי-יולי הוחלט להקצות כ-8 מיליון ש"ח למען פיתוח השכונה ! להלן סיכום הישיבות, לפחות בכל הקשור לשכונת נוה גן:

מאי

בישיבת מועצת העיר של חודש מאי אושרו התקציבים הבאים:

* 1,000,000 ש"ח לסיום התכנון של הפארק הדרומי והתחלת ביצוע הפרויקט (סה"כ אושרו כבר 1,500,000 ש"ח עבור הנושא, אשר בפעם הראשונה מוזכרות המילים "התחלת ביצוע" בהקשר שלו ! )
* 1,500,000 ש"ח לסיום פרויקט הקמת בית הספר הממלכתי ע"ש עוזי חיטמן (סה"כ אושרו כבר 27,412,456 ש"ח עבור מבנה הקבע)
* 1,000,000 ש"ח להקמת 9 כיתות מעון ושני גני ילדים במבצע דקל 8 (סה"כ אושרו כבר 3,817,064 ש"ח עבור הפרויקט, אשר תוכנן להיות מוכן לספטמבר 2017. סטטוס הפרויקט נכון לישיבת המועצה - התקבל היתר, מתחילים להתארגן לביצוע. ואפילו כבר יש שלט בשטח - לחצו לתמונה. אולם, בעקבות הקפאת התקצוב הממשלתי לנושא - עולה חשש שכיתות המעון לא יהיו מוכנות לשנת הלימודים הקרובה) 
1,700,000 ש"ח נוספים לסיום העבודות במבנה הציבור המכיל ארבעה גני ילדים + שתי קומות ברחוב מבצע דקל (לאור התרחבות צפויה של בית הספר ע"ש אריק איינשטיין אל הקומה העליונה, עד להשלמת בניית מבנה הקבע של בית הספר. סה"כ כבר אושרו 22,588,128 ש"ח עבור המבנה)
* 600,000 ש"ח לבניית בית הספר הממלכתי ע"ש אריק איינשטיין, אשר צפוי להיות בנוי כולו לקראת ספטמבר 2017, כלומר - הוא לא ייבנה בשני שלבים כפי שהיה מתוכנן מלכתחילה, אלא בשלב אחד, הודות לקבלת אישור מתאים ממשרד החינוך, לאחר מאמצים שהופעלו על ידי ראש העיר איציק ברוורמן, המשמש גם כראש מינהל החינוך (סה"כ אושרו כבר 15,160,190 ש"ח עבור הפרויקט. סטטוס נכון לישיבת המועצה - התחלת קידוחים)
* 900,000 ש"ח לבניית בית הספר השש-שנתי (חטיבה+תיכון) ע"ש יצחק שמיר לתושבי השכונה (סה"כ אושרו כבר 24,772,140 ש"ח עבור הפרויקט)
500,000 ש"ח נוספים לתכנון וביצוע גשרים (סה"כ אושרו כבר 8 מיליון ש"ח להקמת שלושה גשרים, אשר ביניהם הגשרים מעל הרחובות גיסין והרב מלכה. התוספת שאושרה בישיבת המועצה נועדה ספציפית לשני הגשרים הרלוונטים לנוה גן - הטמנת קו חשמל ברחוב גיסין והמשך תכנון של הגשר מעל רחוב זה ושל הגשר מעל רחוב הרב מלכה)

סה"כ מדובר ב-7.2 מיליון ש"ח שאושרו בישיבה זו ישירות למען פיתוח שכונת נווה גן ורווחת תושביה !


יולי

בישיבת מועצת העיר של חודש יולי אושר התקציב הבא:

50,000 ש"ח נוספים לאולם הספורט בקרית החינוך, עבור הצטיידות (סה"כ אושרו כבר 10,328,600 ש"ח עבור הפרויקט כולו)

פרט לכך, בישיבה זו אושרו גם תקציבים שאינם בלעדיים לשכונה אך משפיעים על תושביה, וביניהם:
2,000,000 ש"ח לטובת דרכי גישה לבתי ספר וגני ילדים, כאשר צוין במפורש כי חלק מהתקציב מיועד לפיתוח המתחם המוביל אל בית הספר עוזי חיטמן
2,000,000 ש"ח נוספים לאגם בפארק הגדול הסמוך לשכונה, ואשר מהווה חלק מהנוף של חלק מדיירי הרחובות דנקנר ומבצע דקל 


תודה לעיריית פתח תקוה בראשות ראש העיר עו"ד איציק ברוורמן על המשך גיוס המשאבים וההשקעה בשכונה. ועד הפעולה ימשיך לעקוב אחר התקדמות הפרויקטים השונים בשטח הלכה למעשה, וכמובן אחר תקצוב ביצועם של יתר הפרויקטים אותם יש לבצע בשכונה !