כ-8 מיליון ש"ח אושרו למען השכונה בישיבות מועצת העיר לרבעון השני של שנת 2018
מאת רועי פן, 25/6/18

בישיבות מועצת העיר פתח תקוה לחודשים אפריל-יוני הוחלט להקצות כ-8 מיליון ש"ח למען פיתוח שכונת נוה גן ורווחת תושביה. 


אפריל

בישיבת מועצת העיר של חודש אפריל אושרו התקציבים הבאים:
 
* 9,938,494 ₪ לארבעת גני הילדים ושתי הקומות מעליהם במבצע דקל 1, מתוך זה 1.2 מיליון עבור הצטיידות הספריה והמרכז לגיל הרך (אשר נערכים להתחיל בו את הפעילות ב-1/9). תקציב עדכני לפרויקט 22,423,642. מקור התקציב החדש – מפעל הפיס.
* תוספת 1,515,060 ₪ לתקציב פרויקט מעונות היום וגני הילדים במבצע דקל 8, מתוך זה 100,000 להצטיידות גני הילדים. תקציב עדכני לפרויקט 16,038,977. מקור התקציב החדש – מפעל הפיס.
* 250,000 ₪ להמשך פיתוח מתחם ברוריה (תקציב עדכני לפרויקט – 1.7 מיליון). מהבדיקה שערך כותב שורות אלה שבועיים לפני ישיבת המועצה – המשך העבודות ליד הוילות ברחוב לויתן ממתין לחתימות על פרוטוקול ועדת תנועה שהתקיימה בנושא.
* 160,000 ₪ לבניית מרחב למידה M21 בבית החינוך ע"ש אריק איינשטיין (80,000 ע"ח משרד החינוך) – הנושא נדון במהלך סיור מנכ"ל משרד החינוך וראש העיר בבית החינוך כ-10 ימים לפני הישיבה (לחצו לידיעה בנושא).
* 90,324 ₪ לרכישת 7 מחשבים ניידים, 15 מחשבים נייחים, 4 מקרנים ו-59 התקנות/פירוקים של תשתיות תקשורת – בכל ארבעת בתי הספר בשכונה (נוה אברהם, עוזי חיטמן, אריק איינשטיין ויצחק שמיר).

כמו כן – לא קשור ישירות לשכונה, אבל עדיין רלוונטי לחלק מהתושבים:
* תקציב האגם בפארק הגדול הוגדל ב-4 מיליון ₪ (עומד על 44 מיליון כעת).


מאי

בישיבת מועצת העיר של חודש מאי אושר תקן – מנהלת המרכז לגיל הרך – עבור המרכז לגילאי 0-6 אשר מתוכנן להיפתח במבצע דקל 1 בספטמבר הקרוב. לעיון במכתב הבקשה של מי שתהיה המנהלת הישירה של מנהלת המרכז – לחצו כאן - ניתן להתרשם מהשירותים אשר אנו נוכל ליהנות מהם ממש עוד מעט קרוב לבית.

בנוסף אושרו התקציבים הבאים:
 
* 360 אלף ₪ לטובת הצטיידות גני ילדים ברחבי העיר לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ט (מנה ראשונה מתוך מספר מנות; בין היתר מדובר על ריהוט פנים לגנים חדשים דוגמת אלה שייפתחו במבצע דקל 1+8 – עלות של 45 אלף ₪ לגן, סינון חול בגנים קיימים – עלות של 877.5 ₪ לגן, השלמת חול, תוספת הצללה, רכישת יוטה וכו'...).
 * 400 אלף ₪ לפרוייקט החלפת חצרות החול בגני הילדים ברחבי העיר למשטחי דשא סינתטי (סה"כ תקציב הפרויקט הוא כבר 2 מיליון ₪).
 
הערה: בישיבה הוקטנה השתתפות קרנות העירייה בהקמת מתחם גני הילדים ומבני הציבור במבצע דקל 1 ב-4,050,000 ₪ לאור התקציב ע"ס 9,938,494 ₪ שגויס בחודש שעבר ממפעל הפיס כמוזכר לעיל (תקציב עדכני לפרויקט – 18,373,642).

יוני 
בישיבת מועצת העיר של חודש יוני אושר תקן למזכירה משנית עבור חטיבת יצחק שמיר אשר תיפתח בשכונה בשנת הלימודים הקרובה.
בנוסף אושרו טבלאות חלוקה לתמיכות לצורך סיוע לאחזקת מספר בתי כנסת בשכונה, לתנועות הנוער עזרא ובני עקיבא הפועלות בשכונה, לאגודה למען החייל ולקבוצות הספורט.
בנוסף אושרו התקציבים הבאים:
* 160,000 ₪ לחוות דעת מטעם מומחה זיהום אויר מחו"ל העומד בדרישות המקצועיות של המשרד להגנת הסביבה, במטרה לפעול למניעת זיהום אויר וריחות בצפון העיר (בהקשר זה יצוין שביום שלישי 26/6/18 בית המשפט המחוזי בלוד צפוי לדון בערעור שהגישה עיריית פתח תקוה על ביטול צוי הסגירה שהיא הוציאה למפעלים החשודים כמזהמים הפועלים בשטח העיר. עוד יצויין שבישיבה נמסר שהעירייה הצטרפה לתוכנית "ברית ערים לאיכות חיים וסביבה" של פורום ה-15 להגנת האקלים והפחתת זיהום אויר).
* 250,000 ₪ להמשך פרויקט שידרוג אבטחת גני ילדים ברחבי העיר (מצלמות במעגל סגור ושערים עם אינטרקום פתיחה מגנטית, כפי שיש בלא מעט מתחמי גנים נטולי-שומר בשכונה. המתחם שנבנה כעת במבצע דקל 1 אמור להיפתח עם המערכת הזו, מה שיביא לכך שכמעט כל הגנים בשכונה יכילו אותה או יאובטחו על ידי שומר החל מה-1/9 הקרוב). תקציב הפרויקט עומד כעת על 1.7 מיליון ₪.
* 600,000 ₪ עבור דרכי גישה למוסדות חינוך חדשים – וביניהם גני הילדים והמעונות אשר נבנים במבצע דקל 8.
* 500,000 ₪ לסיום חלקה של העירייה בהקמת האגף החדש בממ"ד נוה אברהם (סה"כ תקציב הפרויקט 8,216,743, אמורים להגיע עוד 250,000 ממשרד החינוך בהמשך).
* 250,000 ₪ להמשך פיתוח מתחם ברוריה, לאחר הסבר שנתן כותב שורות אלה לחבר מועצה מהאופוזיציה שהקשה (התקציב הכולל עומד כבר על 1,950,000). לסיכום סיור שנערך במתחם - לחצו פה.
* תקציב לאבטחה מיוחדת של החורשה ליד הספורטן והפארק הגדול לתקופת הקיץ, על מנת שבני הנוער יוכלו לבלות בהם ללא חשש ועל מנת שלא יגרם נזק לרכוש.
בישיבה גם בוצעו מספר שינויים של מקורות מימון:
* שינוי מקורות כספיים לתקציב בניית בית הספר עוזי חיטמן – חלקו של משרד החינוך בפרויקט ירד ל-12,508,000 ₪ (מתוך 30,251,838). זה לא אמור לשנות בשטח, הדבר רק ממחיש כמה העירייה משתתפת בעלות בניית בית ספר, בניגוד לדיעה הרווחת לפיה משרד החינוך מממן הכל (במקרה הנ"ל – הוא מימן רק 41% מעלות הפרויקט).
* הפחתה של 600,000 ₪ בתקציב בניית מבנה הציבור במבצע דקל 1 לאור התקציב ע"ס 9,938,494 ₪ שגויס לפני כחודשיים ממפעל הפיס (תקציב עדכני 17,773,642).
תודה לעיריית פתח תקוה בראשות ראש העיר עו"ד איציק ברוורמן על המשך גיוס המשאבים וההשקעה בשכונה. ועד הפעולה ימשיך לעקוב אחר התקדמות הפרויקטים השונים בשטח הלכה למעשה, וכמובן אחר תקצוב ביצועם של יתר הפרויקטים אותם יש לבצע בשכונה !