כ-5 מיליון ש"ח אושרו למען השכונה בישיבות מועצת העיר לרבעון השלישי של שנת 2017
מאת רועי פן, 9/10/17

בישיבות מועצת העיר פתח תקוה לחודשים יולי-אוגוסט הוחלט להקצות כ-5 מיליון ש"ח למען פיתוח שכונת נוה גן ורווחת תושביה. להלן פירוט התקציבים אשר אושרו:

יולי

בישיבת מועצת העיר של חודש יולי אושרו התקציבים הבאים:

* 2,175,000 ש"ח ממשרד הכלכלה להקמת 9 כיתות מעון מעל שני גני ילדים במבצע דקל 8 (סה"כ אושרו כבר 7,992,064 ש"ח עבור הפרויקט). 
750,000 ש"ח לנושא דרכי הגישה למוסדות החינוך ברחוב האחים בכר (סה"כ אושרו כבר 3.5 מיליון ש"ח עבור הפרויקט).
500,000 ש"ח לרמזורים בציר קרול-לודיוב (סה"כ אושרו כבר 1.2 מיליון ש"ח עבור הפרויקט, למידע נוסף -לחצו פה).
​* 500,000 ש"ח למבנה ציבור במבצע דקל 1 אשר יכלול גני ילדים + 2 קומות מעליהם (לאחר עדכון הסכום סה"כ אושרו כבר 7,507,676 מיליון ש"ח עבור הפרויקט).
* 500,000 ש"ח לעבודות פיתוח שונות מדרום לרחוב גיסין (פרויקטים כמו משולש ברוריה, חניון ברחוב דנקנר, עבודות ברחוב מבצע דקל וכו').
* 300,000 ש"ח ממשרד החינוך לעיצוב חזות בית הספר הממלכתי ע"ש עוזי חיטמן (סה"כ אושרו כבר 30,251,838 ש"ח עבור מבנה הקבע).

כמו כן אושר תקציב להצבת מבנה יביל לכיתות לימוד בממ"ד נוה אברהם (חלק מתקציב בסך 1,573,000 ש"ח למבנים יבילים במוסדות חינוך אשר בישיבה זו הוגדל ב-1 מיליון ש"ח).   


אוגוסט

בישיבת מועצת העיר של חודש אוגוסט אושרו התקציבים הבאים:

500,000 ש"ח לנושא דרכי הגישה למוסדות החינוך ברחוב האחים בכר (סה"כ אושרו כבר 4 מיליון ש"ח עבור הפרויקט).
* 377,472 ש"ח ממשרד החינוך למבנה ציבור במבצע דקל 1 אשר יכלול גני ילדים + 2 קומות מעליהם (לאחר עדכון הסכום סה"כ אושרו כבר 7,885,148 מיליון ש"ח עבור הפרויקט).
97,300 ש"ח להצטיידות בתי ספר בשכונה:
  - יצחק שמיר - מעבדת פיסיקה (39,000) ומעבדת כימיה (36,000)
  - נוה אברהם - ריהוט לחדר המורים וקולרים (11,400)
  - עוזי חיטמן - פינות פרטניות וציוד בדק בית (10,900)


כמו כן הוקצבו 500,000 ש"ח לשיפוצים במתחם המיועד לשפ"ח במבצע דקל 3 ו-100,000 ש"ח להמשך שדרוג האבטחה של גני ילדים (בדומה למערכת שהותקנה בסוף חודש אוגוסט במתחם גני הילדים במבצע דקל 3). 
במקביל נמחקו תקציבים בסך כולל של 996,871 ש"ח אשר נותרו בקופות של פרוייקטים שבסופו של דבר עלו פחות מהמתוכנן, ובהם הקמת מתחם גני הילדים ברחוב ברוריה (עלה 411,292 ש"ח פחות מהאומדן של 7.91 מיליון ש"ח), הקמת מתחם גני הילדים במבצע דקל 3 (עלה 420,872 ש"ח פחות מהאומדן של 7.88 מיליון ש"ח) והקמת מתחם גני הילדים בגרינשפן 2א (עלה 164,707 ש"ח פחות מהאומדן של 5.66 מיליון ש"ח).


תודה לעיריית פתח תקוה בראשות ראש העיר עו"ד איציק ברוורמן על המשך גיוס המשאבים וההשקעה בשכונה. ועד הפעולה ימשיך לעקוב אחר התקדמות הפרויקטים השונים בשטח הלכה למעשה, וכמובן אחר תקצוב ביצועם של יתר הפרויקטים אותם יש לבצע בשכונה !