כ-3.5 מיליון ש"ח אושרו למען השכונה בישיבות מועצת העיר לרבעון השני של שנת 2017
מאת רועי פן, 13/8/17

בישיבות מועצת העיר פתח תקוה לחודשים אפריל-יוני הוחלט להקצות כ-3.5 מיליון ש"ח למען פיתוח שכונת נוה גן ורווחת תושביה. להלן פירוט התקציבים אשר אושרו:

מאי

בישיבת מועצת העיר של חודש מאי אושרו התקציבים הבאים:

* 2,000,000 ש"ח למבנה ציבור במבצע דקל 1 אשר יכלול גני ילדים + 2 קומות מעליהם (לאחר עדכון הסכום סה"כ אושרו כבר 7,007,676 מיליון ש"ח עבור הפרויקט).
1,000,000 ש"ח לנושא דרכי הגישה למוסדות החינוך ברחוב האחים בכר (סה"כ אושרו כבר 2.75 מיליון ש"ח עבור הפרויקט, לחצו לתמונה של העבודות).
* 800,000 ש"ח לתכנון וביצוע אגף כיתות לימוד נוסף בממ"ד נוה אברהם (לאחר עדכון הסכום סה"כ אושרו כבר 7,044,120 ש"ח עבור הפרויקט).
*  250,000 ש"ח להשלמת פיתוח מתחם ברוריה, סלילה, גינון ותאורה (לאחר עדכון הסכום סה"כ אושרו כבר 750,000 ש"ח עבור הפרויקט). 

הערה: בישיבה נמחקו תקציבים בסך כולל של כ-560,000 ש"ח אשר נותרו בקופות של פרוייקטים שבסופו של דבר עלו פחות מהמתוכנן, כמו פיתוח רחוב אסירי ציון (עלה 128,812 ש"ח פחות מהאומדן של 3.5 מיליון ש"ח) והקמת דו-גן + קומה באסירי ציון 16 (עלה 430,202 ש"ח פחות מהאומדן של 5,193,000 ש"ח).


תודה לעיריית פתח תקוה בראשות ראש העיר עו"ד איציק ברוורמן על המשך גיוס המשאבים וההשקעה בשכונה. ועד הפעולה ימשיך לעקוב אחר התקדמות הפרויקטים השונים בשטח הלכה למעשה, וכמובן אחר תקצוב ביצועם של יתר הפרויקטים אותם יש לבצע בשכונה !