כ-23 מיליון ש"ח אושרו למען השכונה בישיבות מועצת העיר לרבעון הראשון של שנת 2017 !
מאת רועי פן, 8/6/17

בישיבות מועצת העיר פתח תקוה לחודשים ינואר-מרץ הוחלט להקצות כ-23 מיליון ש"ח למען פיתוח שכונת נוה גן ורווחת תושביה! להלן פירוט התקציבים אשר אושרו:

ינואר

בישיבת מועצת העיר של חודש ינואר אושרו התקציבים הבאים:

* 500,000 ש"ח להשלמת התכנון של הפארק הדרומי ותחילת הביצוע שלו (סה"כ אושרו כבר 2 מיליון שקלים עבור הפרויקט).
* 1,000,000 ש"ח לבניית בית הספר השש-שנתי (חטיבה+תיכון) ע"ש יצחק שמיר לתושבי השכונה (סה"כ אושרו כבר 28,257,277 ש"ח עבור הפרויקט).
500,000 ש"ח לנושא דרכי הגישה ברחוב האחים בכר (בו פועל כיום בית הספר הממלכתי-דתי נוה אברהם, ובו בקרוב יחל לפעול בית הספר השש-שנתי המוזכר לעיל. סה"כ אושרו כבר 1.5 מיליון ש"ח עבור הפרויקט).
1,200,000 ש"ח לאולם ספורט ליד התיכון השש-שנתי  (סה"כ אושרו כבר 9,498,967 ש"ח עבור הפרויקט).
500,000 ש"ח נוספים לתכנון וביצוע גשרים (סה"כ אושרו כבר 8.5 מיליון ש"ח להקמת שלושה גשרים, אשר ביניהם הגשרים מעל הרחובות גיסין והרב מלכה. התוספת שאושרה בישיבת המועצה נועדה ספציפית לשני הגשרים הרלוונטים לנוה גן - לצורך המשך התכנון שלהם).

פרט לכך, בישיבה זו אושרו גם תקציבים שאינם בלעדיים לשכונה אך משפיעים על תושביה, וביניהם:
* 5,000,000 ש"ח לצורך האגם בפארק (נכון לישיבת המועצה - התקציב מותנה. עד כה כבר הוקצבו 32 מיליון ש"ח עבור הפרויקט).


פברואר

בישיבת מועצת העיר של חודש פברואר אושר התקציב הבא:

1,500,000 ש"ח ממפעל הפיס לאולם ספורט ליד התיכון השש-שנתי  (סה"כ אושרו כבר 10,998,967 ש"ח עבור הפרויקט).

הערה: בישיבה נמחקו תקציבים בסך כולל של 1.05 מיליון ש"ח אשר נותרו בקופות של פרוייקטים שבסופו של דבר עלו פחות מהמתוכנן, כמו פיתוח אי התנועה והכיכרות ברחוב גרינשפן (עלה 342,402 ש"ח פחות), הקמת ארבעה גני ילדים ומעליהם מתנ"ס ברחוב חנן לויתן (עלה 50,085 ש"ח פחות), וההקמה הראשונית של ממ"ד נוה אברהם (עלה 661,098 ש"ח פחות).


מרץ

בישיבת מועצת העיר של חודש מרץ אושרו התקציבים הבאים:

* 6,449,240 ש"ח ממשרד החינוך לבניית בית הספר הממלכתי ע"ש אריק איינשטיין (סה"כ אושרו כבר 22,975,767 ש"ח עבור הפרויקט).
5,244,120 ש"ח ממשרד החינוך לתכנון וביצוע אגף כיתות לימוד נוסף בממ"ד נוה אברהם (סה"כ אושרו כבר 6,244,120 ש"ח עבור הפרויקט).
* 3,007,676 ש"ח ממשרד החינוך למבנה ציבור במבצע דקל 1 אשר יכלול גני ילדים + 2 קומות מעליהם (סה"כ אושרו כבר 5,007,676 מיליון ש"ח עבור הפרויקט).
* 2,539,584 ש"ח ממשרד החינוך ומפעל הפיס לסיום פרויקט הקמת בית הספר הממלכתי ע"ש עוזי חיטמן - נושאים כמו ספריה ומעבדות (סה"כ אושרו כבר 29,952,040 ש"ח עבור מבנה הקבע).
1,503,838 ש"ח ממשרד החינוך להקמת שני גני ילדים ברחוב גרינשפן (סה"כ אושרו כבר 2,503,838 שקלים עבור הפרויקט).
250,000 ש"ח לנושא דרכי הגישה למוסדות החינוך ברחוב האחים בכר (נדרש לשם השלמת תכנון לפני יציאה למכרז. סה"כ אושרו כבר 1.75 מיליון ש"ח עבור הפרויקט).


תודה לעיריית פתח תקוה בראשות ראש העיר עו"ד איציק ברוורמן על המשך גיוס המשאבים וההשקעה בשכונה. ועד הפעולה ימשיך לעקוב אחר התקדמות הפרויקטים השונים בשטח הלכה למעשה, וכמובן אחר תקצוב ביצועם של יתר הפרויקטים אותם יש לבצע בשכונה !