תקציבים שאושרו למען השכונה בישיבת מועצת העיר של חודש ינואר

אושרו התקציבים הבא למען השכונה:

* 1 מיליון להמשך הבניה של שש שנתי יצחק שמיר. סהכ כבר 43413099
* 30,000 ש"ח ממשרד החינוך להנגשת כיתה בבית הספר נוה אברהם למען לקויי שמיעה


כמו כן הוחלט להוסיף 1 מיליון לאגם. סהכ כבר 58 מיליון

עוד בישיבה הוחלט לאשר לתקופה של שנה את הקצאת הקרקע לפעילות קן החורשה של תנועת הנוער העובד והלומד בין הספורטן לבין רחוב גיסין.

עודכן חוק העזר העירוני בנושא מניעת זיהום אויר.


כמו כן הופחתה ב-133,862 ש"ח השתתפות מפעל הפיס בהקמת מבנה הציבור במבצע דקל 3 (תקציב סופי - 18,319,738 ש"ח)

הערה - לא בדקתי את אמיתות הסכומים המצטברים