רחוב אהרון כצנלסון - חד סטריות ומעבר חציה נוסף
מאת רועי פן, 25/1/16 (עדכון 29/11/16)


בהמשך לפניות הרבות שקיבלתי בבקשה להביא לפינוי הבטונדות מרחוב אהרון כצנלסון להלן התשובה שקיבלתי החודש מהעירייה בנושא:
"התכנית תנועתית – גיאומטרית לביצוע הסדר קבע של חד סטריות ברחוב אהרון כצנלסון אושרה בוועדת תנועה מקומית.
אגף התנועה כרגע בהליך של עדכון וביצוע שינויים קלים בתכנון.
מיד לאחר האמור לעיל – יועבר הפרויקט לביצוע לאגף דרכים ופיתוח".
בשם ועד הפעולה של שכונת נוה גן - אמשיך לעקוב ולעדכן עד להשלמת הטיפול.

[ עדכון - 19/6/16 - מהעירייה נמסר כי "אגף התנועה סיים עם התוכניות והן הועברו לאגף דרכים ופיתוח".
  עדכון 9/8/16 - מהעירייה נמסר שאגף דרכים ופיתוח קיבל את תוכנית התנועה, ועובד כעת על השלמת התוכניות הפיזיות הנחוצות לצורך ביצוע - גבהים, תשתיות וכו'. לאחר סיום שלב זה - הפרויקט יועבר לאישור מהנדסת העיר.
  עדכון 9/10/16 - מהנדסת העיר מעורבת, ומהעירייה נמסר כי "עדיין עובדים על השלמת התוכניות ע"י מספר גורמים - אדריכלית, אנשי תאורה, דרכים ותנועה. הנ"ל כולל תוכנית גבהים, תאום תשתיות, הכנת הסדרי תנועה זמניים, השלמת תאורה, שפת רחוב, מפרטים טכניים וכתבי כמויות".
  עדכון 6/11/16 - החלו העבודות בשטח להסדרת הרחוב כחד סטרי - לחצו לתמונה.
  עדכון 29/11/16 - העבודות הושלמו]

המחסור במעבר חציה ברחוב אהרון כצנלסון בקטע שבין אסירי ציון לטבצ'ניק הוא גזירה שהציבור לא מצליח לעמוד בה.
משני צידי העיקול בכביש יש 8 גני ילדים, 4 כיתות מעון, מרכז נוער ובית כנסת, ואנשים (ובעיקר ילדים) נאלצים לחצות את הכביש ללא מעבר בטוח.
פסי ההאטה שהוצבו ברחוב לפני כשנה וחצי אמנם מאטים את התנועה, והפיכת הכביש לחד סטרי כמובן מאפשרת להסתכל בעיקר לעבר כיוון תנועה אחד, אך עדיין - "קודש הקודשים של הולכי הרגל" חסר בשטח.
לאחרונה פנה אלי בנושא הזה תושב השכונה שי לישצינסקי וביקש שאנסה לסייע, ואני שמח לעדכן שנמסר לי היום מאגף התנועה והבטיחות של עיריית פתח תקוה כי:
"בקשתך לאישור מעבר חציה להולכי רגל ברחוב אהרון כצנלסון פינת סמטת ד"ר אלכסנדר גרוטו תובא לדיון ב"ועדת תנועה מקומית" הקרובה".
אמשיך לעקוב ולעדכן עד לביצוע המיוחל (בתקווה) לרווחת כולנו.

[ עדכון - 10/4/16 - מהעירייה נמסר כי "הבקשה בנושא מעבר החציה נדונה ב"וועדת תנועה מקומית" 2/16 סעיף 84 ונדחתה מהסיבות הבאות: 
1.      ע"פ תקנות התעבורה של משרד התחבורה לא מומלץ לבצע מעבר חציה בקטע דרך, אלא רק בצמתים מוסדרים.
2.      לא נמצא הצדק תנועתי לבקשה."]