כ-13 מיליון ש"ח אושרו למען השכונה בישיבות מועצת העיר לרבעון הרביעי של שנת 2017
מאת רועי פן, 25/12/17

בישיבות מועצת העיר פתח תקוה לחודשים אוקטובר-דצמבר הוחלט להקצות כ-13 מיליון ש"ח למען פיתוח שכונת נוה גן ורווחת תושביה. להלן פירוט התקציבים אשר אושרו:


אוקטובר

בישיבת מועצת העיר של חודש אוקטובר אושרו התקציבים הבאים:
 
* 2.6 מיליון ש"ח להמשך הקמת מבנה הציבור במבצע דקל 1. סטטוס - כל השלד גמור, עבודות פנים בגני הילדים (קומה ראשונה) בשלב מתקדם, החלו העבודות בקומות הגבוהות - המיועדות האחת לספריה והשניה למרכז התפתחות לגיל הרך. סה"כ תקציב לנושא כבר 10,485,148 ש"ח.
* 500,000 ש"ח להשלמת הבניה של אולם הספורט של תיכון יצחק שמיר + 200,000 ש"ח להצטיידות. צפי מסירה - סוף ינואר. סה"כ תקציב לבניה (לא כולל הצטיידות) כבר 11,766,597 ש"ח.
* 563,917 ש"ח ממשרד החינוך לביצוע האגף החדש בממ"ד נוה אברהם. סה"כ תקציב לנושא כבר 7,608,037 ש"ח.
* 60,000 ש"ח ממשרד החינוך להנגשת בית הספר עוזי חיטמן למספר ילדים לקויי שמיעה.
* הצטיידות בתי ספר:
תיכון יצחק שמיר: 39,000 ש"ח ציוד לפיזיקה, 36,000 ש"ח ציוד לכימיה.
נוה אברהם: 11,400 ש"ח לריהוט חדר מורים וקולרים.
עוזי חיטמן: 10,900 ש"ח, הרוב עבור פינות פרטניות.
* תקציבים בסך של כ-13,500 ש"ח לאחזקת בתי כנסת בשכונה (תפארת רימון, רשב"י, ארזי הלבנון וכו').
כמו כן - לא קשור ישירות אבל עדיין קורה בשכונה - 2 מיליון ש"ח להתאמת המבנה במבצע דקל 3 לצרכי השירות הפסיכולוגי (1.25 מיליון מתוכם - תקציב מותנה - נכון למועד הישיבה. סה"כ תקציב לנושא כבר 3 מיליון ש"ח).


נובמבר

בישיבת מועצת העיר של חודש נובמבר אושרו התקציבים הבאים:
 
* 1 מיליון ש"ח לפארק הדרומי. סה"כ עלות הפרויקט לפי דברי מנכ"ל העירייה במהלך הישיבה - 17.5 מיליון ש''ח. יחד עם התקציב המותנה שאושר בישיבה, עד כה אושרו כבר 3 מיליון ש"ח, ועוד כ-12 מיליון - מפעל הפיס צפוי לאשר בקרוב.
* 961,000 ש"ח למעונות יום לגילאי 0-3 הנבנים מעל 2 גני הילדים במבצע דקל 8 (הרשאה של משרד התמ"ת). סה"כ תקציב לנושא כבר 8,953,064 ש"ח.
* 441,156 ש"ח למבנה הקבע של בית החינוך אריק איינשטיין (הרשאה של משרד החינוך אשר די בנו עליה בעירייה כחלק מתקציב הפרוייקט). סה"כ תקציב לנושא כבר 23,416,923 ש"ח.
* 573,493 ש"ח למבנה הקבע של תיכון יצחק שמיר (כנ"ל). סה"כ תקציב לנושא כבר 28,830,770 ש"ח.
* 72,591 לבניית מתחם גני הילדים ברחוב גרינשפן (כנ"ל). סה"כ תקציב לנושא כבר 2,576,429 ש"ח.

 
דצמבר

בישיבת מועצת העיר של חודש דצמבר אושרו התקציבים הבאים:
 
* 5.5 מיליון ש"ח למעונות יום לגילאי 0-3 הנבנים מעל 2 גני הילדים במבצע דקל 8 (הרשאה של משרד התמ"ת). סה"כ תקציב לנושא כבר 14,453,064 ש"ח.
* 735,721 ש"ח למבנה הקבע של בית החינוך אריק איינשטיין (הרשאה של משרד החינוך אשר די בנו עליה בעירייה כחלק מתקציב הפרוייקט). סה"כ תקציב לנושא כבר 24,152,644 ש"ח.
* חצי מיליון ש"ח לפארק הדרומי (תקציב מותנה - נכון למועד הישיבה). עד כה אושרו כבר 3.5 מיליון ש"ח לטובת הפרוייקט.
*  200,000 ש"ח להשלמת פיתוח מתחם ברוריה, סלילה, גינון ותאורה (תקציב מותנה - נכון למועד הישיבה). לאחר עדכון הסכום סה"כ אושרו כבר 950,000 ש"ח עבור הפרויקט.

הערה: בישיבה נמחק תקציב בסך 930,745 ש"ח אשר נותר בקופה של פרוייקט בניית אולם הספורט בקריית החינוך ליד הספורטן, פרוייקט שבסופו של דבר עלה פחות מהמתוכנן (האומדן המקורי נע בין 10 ל-10.5 מיליון ש"ח).


תודה לעיריית פתח תקוה בראשות ראש העיר עו"ד איציק ברוורמן על המשך גיוס המשאבים וההשקעה בשכונה. ועד הפעולה ימשיך לעקוב אחר התקדמות הפרויקטים השונים בשטח הלכה למעשה, וכמובן אחר תקצוב ביצועם של יתר הפרויקטים אותם יש לבצע בשכונה !