כ-6 מיליון ש"ח אושרו למען השכונה בישיבות מועצת העיר לרבעון הרביעי של שנת 2016 !
מאת רועי פן, 13/2/17

בישיבות מועצת העיר פתח תקוה לחודשים נובמבר-דצמבר הוחלט להקצות כ-6 מיליון ש"ח למען פיתוח שכונת נוה גן ורווחת תושביה ! להלן התקציבים אשר אושרו:

נובמבר

בישיבת מועצת העיר של חודש נובמבר אושרו התקציבים הבאים:

* 1,000,000 ש"ח להקמת 9 כיתות מעון ושני גני ילדים במבצע דקל 8 (סה"כ אושרו כבר 5,817,064 ש"ח עבור הפרויקט). הסכום שהתווסף מיועד להכנת התקציב לקראת ביצוע בשטח והשלמת ההפרש אל מול המשרדים הממשלתיים המתקצבים. כחודש וחצי לאחר ישיבת המועצה פורסם המכרז לביצוע העבודות - לחצו פה.
* 1,000,000 ש"ח למבנה ציבור במבצע דקל 1 אשר יכלול גני ילדים + 2 קומות מעליהם (סה"כ אושרו כבר 2 מיליון ש"ח עבור תכנון הפרויקט וביצועו).
500,000 ש"ח להקמת שני גני ילדים ברחוב גרינשפן (מתוכננים להיפתח גם הם בשנת הלימודים הקרובה).
500,000 ש"ח לתכנון וביצוע מבנה בממ"ד נוה אברהם. נטען כי הסכום המבוקש הינו עבור קבלת אישור אדריכלי וכי סה"כ הוקצו כבר מיליון שקלים עבור הפרויקט.
100,000 ש"ח עבור כיתת M21 בבית הספר ע"ש עוזי חיטמן (חצי מהתקציב הינו במימון משרד החינוך, אשר בחר בהצעה של בית הספר לצד 9 הצעות נוספות בלבד לכיתות לימוד עתידניות בכל הארץ. הכיתות מיישמות חזון ללמידה חדשנית מבחינה פדגוגית, טכנולוגית, שיטת למידה, ציוד וכו'. למידע נוסף על כיתת M21 - לחצו פה).

פרט לכך, בישיבה זו אושרו גם תקציבים שאינם בלעדיים לשכונה אך משפיעים על תושביה, וביניהם:
* 3,000,000 ש"ח לצורך האגם בפארק (עד כה כבר הוקצבו 27 מיליון ש"ח עבור הפרויקט).


דצמבר

בישיבת מועצת העיר של חודש דצמבר אושרו התקציבים הבאים:

* 2,000,000 ש"ח לחניה ברחוב דנקנר (דרומית למבנה הציבור המתוכנן במבצע דקל 8) ועבודות שונות ברחוב מבצע דקל.
500,000 ש"ח להקמת שני גני ילדים ברחוב גרינשפן (סה"כ אושרו כבר מיליון שקלים עבור הפרויקט).

פרט לכך, בישיבה זו אושרו גם תקציבים שאינם בלעדיים לשכונה אך משפיעים על תושביה, וביניהם:
* 1,000,000 ש"ח לצורך מצלמות ואינטרקומים המאפשרים פתיחה של שערי גני הילדים בעיר מתוך מבנה הגן (עד כה כבר הוקצבו 1.15 מיליון ש"ח עבור הפרויקט, אשר נוסה בהצלחה בשני גני ילדים בשכונה).
* 500,000 ש"ח לצורך החלפת החול בחצרות גני הילדים בעיר בדשא סינטתי  (מספר גנים מהשכונה (בעיקר הוותיקים) צפויים להשתדרג כבר במהלך 2017, השאר צפויים להתבצע בשנת 2018. גנים חדשים כמובן ייבנו מלכתחילה עם דשא סינטתי במקום מצע חול. הפרוייקט צפוי להסתכם בעלות של כ-8 מיליון ש"ח, וניתן לקבל עליו מידע נוסף על ידי לחיצה פה).

תודה לעיריית פתח תקוה בראשות ראש העיר עו"ד איציק ברוורמן על המשך גיוס המשאבים וההשקעה בשכונה. ועד הפעולה ימשיך לעקוב אחר התקדמות הפרויקטים השונים בשטח הלכה למעשה, וכמובן אחר תקצוב ביצועם של יתר הפרויקטים אותם יש לבצע בשכונה !