פברואר

עדכונים מישיבת מועצת העיר שהתקיימה הערב:
בישיבה אושרה הצעתי לעשות שימוש במדי מים לצורך הצלת חיים
https://petahtikva.mynet.co.il/local_news/article/HkzPNAG100?utm_medium=social&utm_campaign=facebook&utm_term=HkzPNAG100&fbclid=IwAR3pIo6lv1HHdn6cwwVjw7rG7T363WOQSZxCV2DwUAaS5e4pDJFA66z8S4U
https://www.melabes.co.il/news/70631?fbclid=IwAR2pwfHBndxNbvSOuzEVJwqbKWRxOIEyWiENVIrhixFfw4CIVMXp82B5ZXA

90 אלף ש"ח להנגשת כיתות ללקויי שמיעה בבתי הספר נוה אברהם, איינשטיין וחיטמן.


מחיקת 18,802 שנותרו בתב"ר אולם הספורט בקרית החינוך הממלכתי
מחיקת 438,915 מתקציב בניית המעונות במבצע דקל אשר כבר הושלמו, וכנ"ל לגבי פרויקט הקמת 4 גני ילדים עם 2 קומות מעליהם ברחוב זה (מחיקת 919,532)

 

מרץ

מחיקת 35,932 שנותרו בתב"ר תכנון וביצוע מבנה ממ"ד נווה אברהם