כ-40 מיליון ש"ח אושרו למען פיתוח השכונה בישיבות מועצת העיר לחודשים ינואר-מרץ 2016 !
מאת רועי פן, 14/4/16

בשלוש ישיבות מועצת העיר האחרונות הוחלט להקצות כ-40 מיליון ש"ח למען פיתוח השכונה ! להלן סיכום ישיבות מועצת העיר פתח תקוה לרבעון הראשון של שנת 2016, לפחות בכל הקשור לשכונת נוה גן:

ינואר

בישיבת מועצת העיר של חודש ינואר אושרו התקציבים הבאים:

* 2,841,584 ש"ח ממשרד החינוך להקמת בית הספר הממלכתי ע"ש עוזי חיטמן (סה"כ אושרו כבר 25,912,456 ש"ח עבור מבנה הקבע)
* 1,417,064 ש"ח ממשרד החינוך להקמת 9 כיתות מעון ושני גני ילדים במבצע דקל 8 (מתוכנן להיות מוכן לספטמבר 2017) 
1,000,000 ש"ח נוספים למבנה הציבור המכיל ארבעה גני ילדים + שתי קומות ברחוב מבצע דקל (לאור התרחבות צפויה של בית הספר ע"ש אריק איינשטיין אל הקומה העליונה, עד להשלמת בניית מבנה הקבע של בית הספר)
* 1,000,000 ש"ח לבניית בית הספר השש-שנתי (חטיבה+תיכון) לתושבי השכונה 
100,000 ש"ח נוספים להצללת מגרש ספורט כפול בבית הספר הממ"ד נוה אברהם (סה"כ אושרו כבר 450,000 ש"ח לפרויקט)

סה"כ מדובר ביותר מ-6.35 מיליון ש"ח שאושרו בישיבה זו ישירות למען פיתוח שכונת נווה גן ורווחת תושביה !

פרט לכך אושרו גם תקציבים שאינם בלעדיים לשכונה אך משפיעים על תושביה:
500,000 ש"ח נוספים לתכנון וביצוע גשרים (סה"כ אושרו כבר 7.5 מיליון ש"ח להקמת שלושה גשרים, אשר ביניהם הגשרים מעל הרחובות גיסין והרב מלכה) - נכון למועד ישיבת המועצה - התקציב מותנה
200,000 ש"ח נוספים להארכת רחוב גרינשפן לכיוון מערב (סה"כ אושרו כבר חצי מיליון ש"ח להמשכת הכביש מעבר לצומת גרינשפן - הרב מלכה) - נכון למועד ישיבת המועצה - התקציב מותנה


פברואר

בישיבת מועצת העיר של חודש פברואר אושרו התקציבים הבאים:

* 500,000 ש"ח לבניית בית הספר השש-שנתי המוזכר בחודש הקודם (נמסר כי הסכום הינו עבור גמר תכנון מלא של המתחם, כאשר הצפי להתחלת ביצוע הינו חודש מאי)
תוספת 432,600 ש"ח ממפעל הפיס והטוטו להקמת אולם הספורט אשר ימוקם בין בתי הספר היסודיים הממלכתיים (סה"כ כבר אושרו 10,278,600 ש"ח עבור הפרויקט)
* 225,000 ש"ח למועדונים עבור תנועות נוער (מתוכם 150,00 ש"ח עבור הציבור הדתי, ו-75,000 ש"ח תקציב מותנה (נכון למועד ישיבת המועצה) עבור הציבור החילוני. הפרוייקט כולל תכנון, הוצאת היתרים, מבנה יביל וחיבורים)

פרט לכך, גם בישיבה זו אושרו תקציבים שאינם בלעדיים לשכונה אך משפיעים על תושביה, וביניהם:
1,000,000 ש"ח נוספים לאגם בפארק הגדול הסמוך לשכונה, ואשר מהווה חלק מהנוף של חלק מדיירי הרחובות דנקנר ומבצע דקל 


מרץ

בישיבת מועצת העיר של חודש מרץ אושרו התקציבים הבאים:

* 19,572,140 ש"ח ממשרד החינוך לבניית בית הספר השש-שנתי המוזכר למעלה (סה"כ אושרו כבר 23,872,140 ש"ח עבור הפרויקט). כמו כן נמסר ביום הישיבה כי בית הספר השש-שנתי ייקרא על שם ראש הממשלה השביעי של מדינת ישראל מר יצחק שמיר ז"ל, אשר נפטר לפני כארבע שנים
* 10,760,190 ש"ח ממשרד החינוך לבניית בית הספר הממלכתי ע"ש אריק איינשטיין (סה"כ אושרו כבר 14,560,190 ש"ח עבור הפרויקט)
1,000,000 ש"ח נוספים למבנה הציבור המכיל ארבעה גני ילדים + שתי קומות ברחוב מבצע דקל (הסיבה הוזכרה למעלה. סה"כ כבר אושרו 20,888,128 ש"ח עבור המבנה)
* 500,000 ש"ח נוספים להקמת 9 כיתות מעון ושני גני ילדים במבצע דקל 8 (סה"כ אושרו כבר 2,817,064 מיליון ש"ח עבור הנושא)

סה"כ מדובר ביותר מ-31.8 מיליון ש"ח שאושרו בישיבה זו ישירות למען פיתוח שכונת נווה גן ורווחת תושביה !

פרט לכך, גם בישיבה זו אושרו תקציבים שאינם בלעדיים לשכונה אך משפיעים על תושביה, וביניהם:
1,000,000 ש"ח נוספים לאגם בפארק הגדול הסמוך לשכונה - נכון למועד ישיבת המועצה - חצי מהתקציב מותנה
500,000 ש"ח לפיתוח דרכי גישה לבתי ספר וגני ילדים, ובפרט - עבור הגישה אל קרית החינוך שצפויה להיפתח בשנת הלימודים הקרובה - נכון למועד ישיבת המועצה - התקציב מותנה


תודה לעיריית פתח תקוה בראשות ראש העיר עו"ד איציק ברוורמן על המשך גיוס המשאבים וההשקעה בשכונה. ועד הפעולה ימשיך לעקוב אחר התקדמות הפרויקטים השונים בשטח הלכה למעשה, וכמובן אחר תקצוב ביצועם של יתר הפרויקטים אותם יש לבצע בשכונה, ובראשם - הפארק הדרומי !