מיליוני שקלים אושרו למען פיתוח השכונה בישיבות מועצת העיר לחודשים אוקטובר-דצמבר 2015 !
מאת רועי פן, 28/12/15

בשלוש ישיבות מועצת העיר האחרונות הוחלט להקצות מיליוני למען פיתוח השכונה ! להלן סיכום ישיבות מועצת העיר פתח תקוה לרבעון האחרון של שנת 2015, לפחות בכל הקשור לשכונת נוה גן:

אוקטובר

בישיבת מועצת העיר של חודש אוקטובר אושרו התקציבים הבאים:

8,298,967 ש"ח לאולם ספורט ליד התיכון השש-שנתי (רוב הכסף - ממפעל הפיס)
* 1,000,000 ש"ח נוספים לאולם הספורט בקרית החינוך בין בתי הספר היסודיים הממלכתיים (סה"כ כבר אושרו 9,846,000 ש"ח עבור הפרויקט)
1,000,000 ש"ח נוספים למבנה הציבור המכיל ארבעה גני ילדים + שתי קומות ברחוב מבצע דקל (לאור התרחבות צפויה של בית הספר ע"ש אריק אינשטיין אל הקומה העליונה, עד להשלמת בניית מבנה הקבע של בית הספר)
* 500,000 ש"ח להמשך הפיתוח של מתחם הפארק הצפוני 
* 350,000 ש"ח להצללה בחצר ממ"ד נוה אברהם

סה"כ מדובר ביותר מ-11.1 מיליון ש"ח ישירות למען פיתוח שכונת נווה גן ורווחת תושביה !

פרט לכך אושרו גם תקציבים שאינם בלעדיים לשכונה אך משפיעים על תושביה:
* 3,000,000 ש"ח נוספים לתכנון וביצוע גשרים (וביניהם הגשר מעל רחוב גיסין)
* 2,000,000 ש"ח נוספים לאגם בפארק הגדול הסמוך לשכונה, ואשר מהווה חלק מהנוף של חלק מדיירי הרחובות דנקנר ומבצע דקל 

נובמבר

בישיבת מועצת העיר של חודש נובמבר אושר התקציב הבא:

500,000 ש"ח ל-9 מעונות יום + 2 גני ילדים ברחוב מבצע דקל 8 (סה"כ אושרו כבר 900,000 ש"ח עבור הפרויקט, שאמור להיות מוכן לספטמבר 2017)

פרט לכך אושר גם תקציב שאינו בלעדי לשכונה אך משפיע על תושביה:
* 1,000,000 ש"ח נוספים לאגם בפארק הגדול הסמוך לנוה גן

במקביל נמחקו 1,050,000 ש"ח מהתקציב שנועד לבניית גני הילדים עם הקומה מעליהם ברחוב גרינשפן, מבנה שבנייתו הסתיימה לפני כשנה ועלה פחות מהמתוכנן.

דצמבר

בישיבת מועצת העיר של חודש דצמבר אושרו התקציבים הבא:

1,000,000 ש"ח נוספים למבנה הציבור המכיל ארבעה גני ילדים + שתי קומות ברחוב מבצע דקל (כמוסבר לעיל. סה"כ כבר אושרו 18,888,128 ש"ח עבור הפרויקט)
* 1,000,000 ש"ח לבניית בית הספר השש-שנתי (חטיבה+תיכון) לתושבי השכונה (סה"כ אושרו כבר 2.8 מיליון ש"ח עבור הפרויקט)
500,000 ש"ח לנושא דרכי הגישה ברחוב האחים בכר (בו פועל כיום בית הספר הממלכתי-דתי נוה אברהם, ובו בעתיד יפעל בית הספר השש-שנתי המוזכר לעיל)
400,000 ש"ח לבדיקת התאמת הקומה השניה מעל גני הילדים ברחוב ברוריה 1 לשימוש בתור טיפת חלב (בהמשך לפרסום מלפני כשבועיים - לחצו לקריאה)
200,000 ש"ח למימון הרחבת גן עדולם ברחוב אסירי ציון 18 (שטח גן הילדים הוגדל לאחרונה בכ-50% בעקבות פניות ועד הורי הגן בשיתוף ועד הפעולה השכונתי אל העירייה בתחילת שנת הלימודים)

סה"כ מדובר ב-3.1 מיליון ש"ח ישירות למען פיתוח שכונת נווה גן ורווחת תושביה !

פרט לכך אושרו גם תקציבים שאינם בלעדיים לשכונה אך משפיעים על תושביה:
* 500,000 ש"ח נוספים לתכנון וביצוע גשרים (וביניהם הגשר מעל רחוב גיסין)
* 500,000 ש"ח נוספים לאגם בפארק הגדול הסמוך לנוה גן (סה"כ אושרו כבר 10 מיליון ש"ח עבור הפרויקט)


תודה לעיריית פתח תקוה בראשות ראש העיר עו"ד איציק ברוורמן על המשך ההשקעה בשכונה. ועד הפעולה ימשיך לעקוב אחר התקדמות הפרויקטים השונים בשטח הלכה למעשה, וכמובן אחר תקצוב ביצועם של יתר הפרויקטים אותם יש לבצע בשכונה !