סיכום פגישה בנושא הפארק בשכונת נוה גן מתאריך 20/6/12
נכתב ע"י רועי פן

נוכחים: האדריכלית טל אינהורן (תושבת השכונה), רו"ח אסף אפרתי (ראש קבוצת העבודה בנושא תנועה של ועד נוה גן), אילן מליאנקר (חבר ועד השכונה), דרור יחזקאל (חבר ועד השכונה, ראש קבוצת העבודה בנושא תברואה, איכות סביבה וטיפוח) ורועי פן (חבר ועד השכונה, ראש קבוצת העבודה בנושא דוברות).

הרקע לפגישה: לאור ההתנעה המחודשת של תהליך העבודה על הפארק בשכונת נוה גן, והעובדה כי הפארק תוכנן עוד בראשית שנות האלפיים, הוחלט לקיים פגישה לצורך העלאת רעיונות לשינויים אשר צריכים להתבצע בתכנון הקיים, על מנת להביא להקמת פארק מודרני, מתאים לצרכי השכונה ושווה ערך לפארקים יוקרתיים דוגמת זה שבפרויקט לב הסביונים. הרעיונות יועברו לידיעת המעורבים בתכנון, במימון ובביצוע הפארק, קרי האדריכל זוהר דבורי, עיריית פתח תקוה והחברה לפיתוח פתח תקוה.

רעיונות:
1. שימוש בעצים נותני צל (לא דקלים). שימוש בעצים אופיניים לארץ ישראל - דוגמת חרוב, תות, תאנה ועצים בעלי פריחה צבעונית.
2. הקפדה על מיקום ספסלים הרחק מבנייני מגורים, לאורך השבילים בפארק, והימנעות מיצירת ריכוזי ספסלים (על מנת למנוע התקהלות גדולה של בני נוער בלילות).
3. ביטול התוכנית להקמת אמפיתיאטרון בפארק – אין בו צורך, והוא עלול להיות מוקד להתכנסות בני נוער בלילות.
4. שימוש בריהוט עמיד בפני ניסיונות השחתה.
5. איסור הבערת אש וקיום מנגלים בשטח הפארק (בשביל זה יש את הפארק הגדול, סביבו לא גרים אנשים שיסבלו מהרעש ומהריח) וקיום אכיפה.
6. תכנון הלוקח בחשבון את הצורך בסגירת הפארק בשעות הלילה.
7. היערכות להתקנת מצלמות אבטחה, כפי שהובטח על ידי ראש העיר ב-15/3/12 בביקורו בשכונה.
8. גינות תבלינים ופרחים עונתיים.
9. הקמת ארגז חול וטיפולים מתאימים בחול.
10. אי התקנת ספסלי פיקניק, אלא רק ספסלים רגילים (פיקניקים אפשר לערוך בפארק הגדול, סביבו לא גרים אנשים שיסבלו מהרעש).
11. מענה לצורך של בניינים במזרח הפארק בדרך שירות (אבנים משתלבות + מחסום ניתן לפירוק בכניסה לדרך השירות).
12. מסלול הליכה, ריצה ואופניים היקפי, תוכנית הועברה למנכ"ל החברה לפיתוח פתח תקוה בפגישה מתאריך 15/3/12.
13. פיזור מתקני כושר ופינות משחק ברחבי הפארק.
14. היערכות לריבוי מבקרים על ידי הכשרת מקומות חניה נוספים (הצעות: ליד הספורטן (חניה בקומות) וליד המקווה).
15. תאורה ואוורור המעבר התת-קרקעי בין שני חלקי הפארק (וכפי שנכתב לעיל - מצלמות אבטחה).
16. מתחם מגודר לכלבים קיים בין הספורטן לרחוב גיסין - אכיפת חובת בעלי הכלבים לניקוי צרכי כלביהם במתחם ומחוצה לו. בהקשר זה - אכיפת האיסור לטייל עם כלב לא קשור מחוץ למתחם.
 
המשך תהליך:
1. בפגישה הקרובה של ועד השכונה עם ראש העיר ובכירי העירייה (26/6/12), כחלק מהדיון על הפארק, יבקש הועד להיות שותף לתהליך עדכון התכנון של הפארק, וכן יבקש לברר מתי צפוי להיות מוכן תיק מכרז לביצוע (יעד: חצי שנה). אחריות: רועי פן.
2. תתואם פגישה עם מתכנן הפארק במשרדי החברה לפיתוח פתח תקוה, בה יוצגו ויוסברו הרעיונות אשר הועלו. אחריות: אילן מליאנקר.
3. הציבור מוזמן להוסיף רעיונות בתחתית העמוד.