סיכום פגישה בנושא הקמת המרכז המסחרי ברחוב אסירי ציון, מתאריך 15/11/12
נכתב ע"י רועי פן

בהמשך לפגישה בנושא סדרי עדיפויות ולוחות זמנים לפיתוח שכונת נוה גן מתאריך 23/10/12, התקיימה בתאריך 15/11/12 פגישה נוספת בעיריית פתח תקווה, בהשתתפות המעורבים בתכנון ובנית המרכז המסחרי האמור לקום ברחוב אסירי ציון.


משתתפים:
מטעם עיריית פתח תקוה, השתתפו בפגישה מר יצחק אוחיון (ראש העיר), עו"ד רמי גרינברג (יועץ ראש העיר), גב' יפי שגיא (מנהלת אגף רישוי ופיקוח על הבניה), מר משה שמרלר (מנהל אגף תכנון עיר) ואינג' מאיר שוהם (מנהל אגף תנועה ובטיחות).
מטעם יזמי המרכז המסחרי הגיעו גב' תחיה בורוביץ' (בעלת המגרש), אינג' מדלן אונגיל (לשעבר מהנדסת העיר), האדריכלית לאה רובננקואינג' זהבה שפיגלר (מהנדסת תחבורה) ועו"ד דויד שוב.
מטעם ועד נווה גן הגיעו שמואל לוי (יו"ר ועד השכונה וראש קבוצת העבודה בנושא תכנון ובניה) ורועי פן(ראש קבוצת העבודה בנושא דוברות), וכן רו"ח אסף אפרתי (ראש קבוצת העבודה בנושא תנועה).

עיקרי הפגישה:
ועד השכונה הציג את ממצאי סקר שנערך בקרב תושבי נוה גן, לפיו הדבר החסר ביותר לתושבי השכונה הוא מרכז מסחרי, ועל כן יש לפעול במהירות על מנת לתת מענה לצורך זה, ועל אחת לאור הצפי לאכלוס המאסיבי בשכונה בשנים הקרובות. הוועד ציין כי בין היתר, התושבים הביעו את רצונם לראות במרכז המסחרי האמור לקום סופרמרקט, בית קפה, טיפת חלב, בנק, מרפאה וסניף דואר (במידה ופתיחת סניף הדואר החדש בשכונת אם המושבות לא תוריד את העומס מהסניפים המשרתים כרגע את תושבי נוה גן). ועד נווה גן הדגיש את חשיבות התכנון של דרכי הגישה למרכז המסחרי ואזורי פריקת הסחורות, וכן ביקש לדאוג כי פעילות המרכז המסחרי תתקיים אך ורק בשעות בהן לא תופרע מנוחת דיירי הבניינים הסמוכים. לסיום, הוועד הביע את חששו משמועות שהגיעו לאוזניו על כוונת היזמים להגדיל את מספר הדירות הצפויות להיבנות בבניינים בסמוך למרכז המסחרי המתוכנן, והביע את התנגדותו הנחרצת לכך. 

יזמי המרכז לא היו מוכנים להתחייב על תאריך פתיחה, אך מסרו כי האינטרס להקמה מהירה של המרכז המסחרי משותף גם להם, והבטיחו כי תמהיל בתי העסק אשר יפעלו בו ייקבע תוך התחשבות בצרכי השכונה (שוב, אינטרס משותף). היזמים אמרו כי בפרויקט מעורבת יועצת תנועה אשר אחראית על כל היבטי התחבורה שלו.

סיכום והמשך תהליך:
* ועד נווה גן מבקש מכל המעורבים בתכנון ובנית המרכז המסחרי לפעול במהירות על מנת לשים סוף למצוקת התושבים, וכן להימנע מלהגדיל את מספר הדירות המתוכננות להיבנות בסמוך למרכז המסחרי (השכונה ממילא צפויה להיות צפופה).
* הוועד מצפה להמשך שיתוף פעולה עם היזמים לצורך קבלת עדכונים על לוחות זמנים להקמת המרכז המסחרי ומעורבות בקביעת תמהיל בתי העסק הצפויים לפעול בו.
* ועד נווה גן מבקש מהתושבים:
  1. לכתוב תגובה בתחתית עמוד זה עם רשימת סוגי בתי העסק אשר היו רוצים לראות במרכז המסחרי.
  2. לכתוב תגובה בתחתית עמוד זה עם רשימת החששות שלהם בנוגע לתוכניות המרכז המסחרי (דרכי גישה, שעות פתיחה וכו').
  3. להמשיך לסייע לקבוצת העבודה בנושא תכנון ובניה במעקב אחר הודעות בעיתונות בנוגע לבקשות לשינויים בתוכניות בניה בשכונה ובסביבתה.
 
חינוך