סיכום פגישה באגף גנים ונוף בנושא פארק נוה גן, מתאריך 15/5/14
נכתב ע"י רועי פן

בהמשך לפגישה בלשכת מנכ"ל העירייה מתאריך 5/2/14, להכנסת עשרות מיליוני שקלים לתוכנית התב"רים (תקציבים בלתי רגילים) של עיריית פתח תקווה לשנים הקרובות עבור פארק נוה גן, ולמדידות שבוצעו בשטח המיועד להקמת הפארק, נערכה בתאריך 15/5/14 פגישה באגף גנים ונוף בעירייה לקידום תהליך התכנון של הפארק. 

משתתפים:
מטעם עיריית פתח תקווה, השתתפו בפגישה האגרונום ישראל דרורי (מנהל אגף גנים ונוף) ומר עידו עמית (מנהל פרוייקטי גינון באגף גנים ונוף).
בפגישה נכח גם האדריכל זוהר דבורי האחראי על פיתוח נוף בשכונה וגב' סופיה (עובדת במשרדו של האדריכל דבורי, האחראית על תוכניות הפיתוח של השכונה).
מטעם נווה גן נכחו בפגישה חברי ועד השכונה דרור יחזקאלטל אינהורן ורועי פן.

עיקרי הפגישה:

התוכנית הינה שהאדריכל זוהר דבורי יתכנן את הפארק שמצפון לרחוב גרינשפן, בהתאם לחוזה שלו מול החברה לפיתוח פתח תקוה, וישתף פעולה עם האדריכל שייבחר לתכנן את החלק הדרומי במסגרת "תחרות אדריכלים" אשר צפויה להתקיים בקרוב (גם האדריכל הזוכה יצטרך לחתום על חוזה מול החברה לפיתוח פתח תקוה). על פי התוכנית, האדריכל זוהר דבורי יהיה כפוף מקצועית לאגף גנים ונוף, אשר יהיה מתואם עם ועד שכונת נוה גן.

האדריכל זוהר דבורי הציג את התוכנית הקיימת לפארק, שמתבססת על פרוגראמה שהייתה נכונה לשנת 2004. ועד השכונה דרש להכין תכנית חדשה מיסודה שתתבסס על הפרוגראמה שהציע הוועד וושאושרה בעבר ע"י העירייה. לאור הפערים הגדולים שהתבררו במהלך הדיון בין תפיסות ועד השכונה לבין האדריכל הוחלט ע"י מנהל אגף גנים ונוף כדלהלן:
  • האדריכל יגיש בתוך חודש ימים (עד לתאריך 15/6) תוכנית רעיונית חדשה לגמרי ברמת סקיצה שתוצג לאישור ועד השכונה והעירייה.
  • התכנון יתבסס על עלות ממוצעת של 500 ₪ למ"ר + מע"מ כולל הכול (תזכורת - בעבר העירייה תכננה להקציב סכום נמוך יותר למ"ר - רק כ-350 ₪ למ"ר, דבר שהיה מאפשר הקמת פארק בסטנדרט נמוך יותר)
  • במידה ולא תושג הסכמה לשביעות רצון העירייה - החברה לפיתוח פתח תקוה תפנה לאדריכל אחר לתכנון החלק הצפוני.
בנוסף, נדון הצורך במתן מענה מיידי לבעיות הגישה, התאורה והניקוז של פרוייקט Five.
 
סיכום והמשך תהליך:

ועד נווה גן מודה למשתתפים על הזמן והמחשבה שהקדישו לקידום הקמת פארק נווה גן, והכל כמובן בגיבוי ראש העיר עו"ד איציק ברוורמן ומנכ"ל העירייה מר יעקב ממן אשר שמים את הפרוייקט במקום גבוה בסדר העדיפויות של העירייה. ועד השכונה מקווה לראות את התוצאות בשטח במהרה, לרווחת כלל תושבי נווה גן.


 (בתמונה: האדריכל זוהר דבורי מציג את התוכניות המקוריות של פארק נוה גן. צילום: רועי פן)