סיכום פגישה באגף גנים ונוף בנושא הכיכרות ואי התנועה ברחוב גרינשפן, מתאריך 25/7/13
נכתב ע"י רועי פן

בהמשך לפגישה בנושא פיתוח השטחים הירוקים בשכונת נוה גן מתאריך 22/7/13 ולפגישה שקדמה לה בנושא הכיכרות ואי התנועה ברחוב גרינשפן מתאריך 3/7/13, נערכה בתאריך 25/7/13 פגישה נוספת באגף גנים ונוף לקידום הנושא האחרון. 

משתתפים:
מטעם עיריית פתח תקווה, השתתפו בפגישה האגרונום ישראל דרורי (מנהל אגף גנים ונוף) ומר עידו עמית (מנהל פרוייקטי גינון באגף גנים ונוף).
בפגישה נכח גם האדריכל זוהר דבורי האחראי על פיתוח נוף בשכונה.
מטעם נווה גן נכחו בפגישה חברי ועד השכונה דרור יחזקאל ורועי פן.

עיקרי הפגישה:
  • הכיכרות ברחוב גרינשפן - משיקולי תכנון, הוצע לוועד נוה גן לבחור לכיכר אסירי ציון פסל ירוק שונה מ"פסל הלטאה", אשר זמינותו גם אינה כל כך ברורה. במקום להציב פסל ירוק באחד מחלקי הכיכר, מתוכנן כעת להציב שלושה פסלים ירוקים בכיכר הגדולה, פסל בכל אחד מחלקיה. לוועד השכונה הוצגו מספר חלופות של פיסול ירוק של בעלי חיים שונים (פרפרים, פילים, כירכרה עם סוסים, ג'ירפות ואפילו דינוזאור), והוא העדיף את האפשרות של שלישיית איילות. נראה כי העלויות הסבירות של חלופה זו יאפשרו להוסיף פיסול ירוק גם בכיכר דנקנר - לעת עתה התכנון הינו שני טווסים בגובה של כ-2 מטר, חלקם האחורי של הפסלים אמור להיות מלא בפרחי העונה). יודגש כי למעשה התווסף עולם הטבע למוטיב שנקבע בעבר לשכונה (ספורט, בריאות ואיכות חיים), וזאת כיוון שלא קיים פיסול ירוק ברוח המוטיב הישן (והכנת פיסול ירוק שכזה עלולה להימשך שנה).
  • אי התנועה ברחוב גרינשפן - על פי תוכניות העירייה, אי התנועה הנמתח בין דרך הרב מלכה לרחוב לויתן יגונן גם הוא במסגרת פיתוח הכיכרות. בין כל זוג עמודי תאורה מתוכננות להישתל שלישיות של עצי לגסטרמיה צבעוניים שאמורים להגיע לגובה של 2.5 מטר וקוטר צמרת שאינו עולה על רוחב אי התנועה (מטר). מתחת לעצים אמורה להישתל צמחיה נמוכה יותר.
  • לוחות הזמנים שסוכמו - בתאריך 30/7/13 יקיים מר עמית סיור לבחינת הפיסול הירוק הזמין, והחלטה סופית על בעלי החיים המפוסלים תתקבל תוך שיתוף מלא של ועד השכונה. עד לתאריך 1/8/13 יעביר האדריכל דבורי לחתימה תוכניות סופיות לכיכרות ואי התנועה, על פי ההנחיות שקיבל מאגף גנים ונוף. לאחר הכנת כתב כמויות תהיה יציאה למכרז, ככל הנראה באמצע חודש אוגוסט. בתחילת ספטמבר ייבחר זוכה, אשר יתחיל את העבודות לאחר החגים - בסוף חודש ספטמבר. יודגש כי לוחות הזמנים תואמים את אלה שנקבעו בפגישה מתחילת החודש באגף גנים ונוף.

סיכום והמשך תהליך:
ועד נווה גן מודה לנציגי העירייה והאדריכל דבורי על הזמן והמחשבה שהקדישו לקידום טיפוח השכונה. ועד השכונה מקווה לראות את התוצאות ברחוב גרינשפן במהרה, לרווחת כלל תושבי נוה גן.