סיכום סיור בשכונה בנושא מצלמות אבטחה, מתאריך 28/12/14
נכתב ע"י רועי פן

בתאריך 28/12/14 קיים ועד שכונת נוה גן סיור של כשעה עם המוקד העירוני, במהלכו הוצגו המקומות השונים בשכונה בהם לדעת הוועד יש צורך במצלמות אבטחה. מטעם העירייה השתתפו בסיור מנהל מוקד 106 מוטי לוי, וכן עובדי המוקד הרלוונטים לנושא – אורי דויד ונטשה צירקין. מטעם ועד השכונה השתתפו ירון דרוקמן (מקבוצת העבודה בנושא ביטחון), תמי קרן ורועי פן.

בין המקומות אשר נדונו בסיור:
  • גינת המשחקים בין הרחובות דנקנר, וינקלר וקוגלמן - בני נוער רבים מתרכזים בה בלילות, היו מקרים של ניפוץ בקבוקי זכוכית ומעשי ונדליזם במתקני המשחק, וכן יש התקהלויות בחלקה המזרחי (על מדרגות הגרנוליט)
  • גינת הנוי בין הרחובות וינקר, אסירי ציון וקוגלמן - רצוי שהמצלמה תוכל להסתכל על איזור הגינה וכן על השביל שיוצא ממנה מערבה לכיוון הגינה המוזכרת בסעיף 1
  • גינת המשחקים ברחוב טבצ'ניק (ליד הקונסרבטוריון לשעבר) – ציבור מסורתי סובל ממטרדי רעש בשישי בלילה ואינו יכול לפנות למוקד. רצוי שהמצלמה תוכל להסתכל לכיוון חצר בית הספר הזמני
  • גינת המשחקים שליד פרוייקט טופ 5 (בין הרחובות גיסין וברוריה)
  • הפארק בין בנייני פייב, סמייל ואולימפיה בצפון רחוב אסירי ציון – ההולך ונבנה בימים אלה
  • רחוב גרינשפן – מכיל מעבר תת קרקעי, אשר אמור להיפתח כדי לשמש ילדים בדרכם לבית הספר הנבנה כיום באיזור. יש חשש שהמעבר יוכל לשמש גורמים כאלה ואחרים להטרדת נשים וילדים. מצלמות ההרתעה ליד הכיכרות אינן מספיקות (היו גם מספר מקרים של השתחתת רכוש בסמוך אליהן)
  • רחוב אהרון כצנלסון - ליד העיקול  - יש שם 8 גני ילדים, וכן מעונות יום, מרכז נוער, ובית כנסת
  •  הפארק שיוקם בין הרחובות דנקנר ואסירי ציון, מדרום לרחוב גרינשפן

ועד השכונה מודה לנציגי עיריית פתח תקוה על זמנם היקר והרצון ללמוד את צרכי השכונה בכל הקשור לתוספת מצלמות אבטחה. הוועד מקווה כי עד שתושלם ההיערכות הלוגיסטית הדרושה להצבת מצלמות, העירייה תספק מצלמות דמה ושילוט לצורך הרתעה.
 
(מימין לשמאל: מנהל מוקד 106 מוטי לוי, עובדי המוקד נטשה צירקין ואורי דויד, ורועי פן, ליד נקודה מספר 5 המוזכרת לעיל. צילום: ירון דרוקמן)