סיכום סיור בשכונה בנושאי תנועה, דרכים ופיתוח, מתאריך 16/12/14
נכתב ע"י רועי פן

בתאריך 16/12/14 קיים ועד שכונת נוה גן סיור של כ-3 שעות עם נציגי עיריית פתח תקוה והחברה לפיתוח פתח תקוה, במטרה להציג כ-70 ליקויי תנועה, דרכים ופיתוח בכל רחבי השכונה. בסיור השתתפו כ-15 איש, ביניהם רז אביבי ואמיר סולמי (עוזרי ראש העיר), עו"ד שגיא חן (עוזר מנכ"ל העירייה), אינג' ויויאנה ויניצקי זאייט (מנהלת אגף תנועה), אינג' מאיר שוהם (סגן מנהלת אגף תנועה), אינג' איגור רבינוב (מנהל אגף דרכים ופיתוח), אברהם מש ודיאגו סילברמניס (מנהלי פרויקטים באגף דרכים ופיתוח), ציון אהרון ויואב אשל (אחזקת תנועה), אינג' אוקסנה פרנק-שכטר (סגנית מהנדס החברה לפיתוח פתח תקוה) ודמיטרי גולדברגשמוליק גולןדרור יחזקאל וכותב שורות אלה (נציגי ועד השכונה).

בין הליקויים אשר נדונו בסיור (תשובות העירייה ו/או החברה לפיתוח בסוגריים מרובעים):
 
 1. וינקלר 8 עד וינקלר 10 – מפרצי חניה – יש להשלים ריצוף בקצות איי התנועה.   [יטופל ע"י אחזקת כבישים] 
  עדכון - טופל.
 2. וינקלר 10 – שקעים בכביש.   [יטופל ע"י אחזקת כבישים] 
 3. עמוד תאורה עקום מול וינקלר 12.   [יטופל השבוע ע"י קבלן אחזקת תאורה] 
  עדכון - טופל.
 4. מעקה מדורג ברחוב קוגלמן 5 ליד הגינה + פירוק קוביות בטון לא תקניותכנ"ל במפגש עם דנקנר בהמשך (שם גם יש מעקות ישנים).   [באחריות אחזקת תנועה]
  עדכון 24/12/14 - הוצב מעקה מדורג ברחוב קוגלמן 5 ליד הגינה (לחצו לצילום של דמיטרי גולדברג).
 5. להחליף את הבטונדות בצומת דנקנר – מבצע דקל בעמודי חסימה (אסתטיקה).   [החלטה כפופה להחלטה בנושא הסעיף הבא]
 6. ביטול שביל גישה המתוכנן למעון המתוכנן בדרום רחוב דנקנר מצומת דנקנר – מבצע דקל.   [לבדיקת אגף התנועה]
 7. תאורה בדנקנר בדרום הרחוב - יש כרגע רק הכנה לארבעה עמודי תאורה.   [יוכנס לתוכנית העבודה]
  עדכון 27/8/15 - העמודים הוצבו ובקרוב יופעלו (לחצו לתמונה).
 8. אין ניקוז מי גשמים בצומת מבצע דקל - דנקנר, יש לבדוק האם הקולטנים בצד מזרח סתומים ואם לא - אז להציב צינורות באי התנועה שיאפשרו מעבר אל פתח הניקוז שבמערב.   [ניקיון הקולטנים - על ידי אחזקת ניקוז. לטענת החברה לפיתוח השיפועים בוצעו על ידי הקבלן שלה על פי התוכנית]
 9. במבצע דקל 2 מדרכות שבורות.   [לטענת העירייה - באחריות קבלן החברה לפיתוח שביצע את העבודה, כולל סתימת הניקוז. לטענת החברה לפיתוח - אין באחריותה לסתום פתחי ניקוז של הבניין, יש לבדוק באגף הרישוי האם בכלל ניתן אישור]
 10. יש לחסום מגרש ליד מבצע דקל 2 לכניסת רכבים כבדים.   [יועבר לועדת התנועה]
 11. יש לסלול את הכביש ליד מבצע דקל 2 כולל כיכר. המצב של הכביש גרוע ביותר עם בורות, ויש סחף חול מהמגרש הסמוך.   [יטופל בעת תכנון מבנה הציבור שאמור לקום בקרוב במגרש, ויוכנס לתוכנית העבודה]
 12. יש אספלט במקום אבנות משתלבות מול מבצע דקל 2 עד 13 ויש צורך לסלול את הכביש, במקום כביש חצץ. המקום משמש לחניית רכבים כבדים (אוטובוסים ומשאיות) ויש להציב שלט האוסר זאת (אולי אפילו כבר בכניסות לרחוב).   [נושא חניית הרכבים הכבדים יועבר לועדת התנועה, כמו גם 2 עמודי החסימה בשביל שבין מבצע דקל 13 ודרך הרב מלכה. בהינתן תקציב מהעירייה, מדרכות יבוצעו על ידי החברה לפיתוח לפי תוכנית העבודה, עם עדיפות לנושאי בטיחות]
 13. מול מבצע דקל 13 יש תאורה על עמוד עץ שניתן להוריד ולתקן את התאורה ליד שלא עובדת.   [העמוד הזמני יפורק לאחר התקנת מרכזיית תאורה חדשה ברחוב מבצע דקל. הנושא יתוקצב בתוכנית העבודה]
 14. במרכז מבצע דקל מול משרד המכירות יש הכנה לחשמל/כבלים (2 נקודות) + צינור מים (לחצו לתמונה מהסיור). בינתיים מהווה סכנה להולכי רגל וילדים.   [צנרת כבלים תיבדק ע"י החברה לפיתוח. צנרת מים תיבדק ע"י הפיקוח על הבניה]
 15. בעיקול של מבצע דקל 15 המדרכה שוקעת/בולטת וכן יש לחסום את הכניסה למחסני אתר הבניה ולדאוג לניקוי האיזור.   [ניקיון השטח ליד המחסנים באחריות מינהל שפ"ע. ועדת התנועה תדון בהתקנת עמודי חסימה לאיזור המחסנים. לגבי המדרכה - לטענת החברה לפיתוח הדבר באחריות קבלן הבניין אשר ביצע צינור ניקוז במדרכה לאחר גמר עבודות קבלן הפיתוח וכן לא התאים לגובה המדרכה שוחת בקרה למשאבות מים של הבניין]
 16. תאורה בעיקולים של מבצע דקל – יש להוסיף. העיקולים מסוכנים במיוחד בלילה.   [אין צורך בתאורה נוספת מעבר לתוכנית]
 17. יש להוסיף מעברי חציה חדשים בעיקר ברחוב מבצע דקל ולבצע בחינה בטיחותית של הרחוב כולו לאור העיקולים החדים המהווים סיכון רב.   [לבחינת אגף התנועה. הוספת אבני שפה ליד העיקול הדרומי לשיפור הבטיחות תוכנס לתוכנית העבודה]
 18. הכבישים הראשיים באזור (הרב מלכה וגיסין) מהווים מטרד רעש לא מבוטל לדיירי הפרויקטים הסמוכים. יש לסלול אותם באספלט שקט ולשקול להציב קיר אקוסטי ועצים. בנוסף, המהירות בכבישים הללו מוגבלת ל-50 קמ"ש, אך אין בהם אמצעי אכיפה ו/או האטה. יש להגביר אמצעי אכיפה – מצלמות מהירות, ניידות וצגים דיגיטליים המציגים מהירות נסיעה לנהגים (כמו בדרך רבין לכיוון צפון למשל).   [אספלט שקט מתפקד כמו אספלט רגיל אחרי זמן מה. ועדת התנועה תדון בהצבת מד מהירות סולרי בשני הכיוונים]
 19. נתיב האופניים בדרך מלכה משובש ולא סלול היטב.   [השביל תקין. הוספת תמרור ושילוט ע"י אגף התנועה]
 20. יש לפתוח פניות שמאלה מרח' גרינשפן לרח' מבצע דקל והפוך. ברחוב מבצע דקל מתגוררות כ-1000 משפחות וחסימה זו גורמת לפקקים מיותרים, פניות פרסה מסוכנות ואי נוחות של כל הרכבים העוברים באזור (בעיקר בשל כניסת משאיות לאתרי הבניה). לחילופין - באם אין סיכוי לקבלת אישור ממשרד התחבורה - יש להשלים את אי התנועה ולסלק את הבטונדות.   [משרד התחבורה אינו מאשר. אגף התנועה יעביר לחברה לפיתוח אישור לסגור את אי התנועה, הנושא יוכנס לתוכנית העבודה]
 21. יש לזרז סלילת כביש שיחבר בין דרך הרב מלכה לרחוב בזל (המשך של רח' גרינשפן). הדבר יוריד עומס בצומת ז'בוטינסקי – הרב מלכה.   [לתוכנית רב-שנתית]
 22. יש לסלול מדרכה זמנית לילדים שהולכים בדרך החולית ליד הספורטן אל בתי הספר באם המושבות וכן לתושבי אם המושבות שמגיעים לקאנטרי.   [אגף הדרכים בודק עם אגף הנכסים יעודי קרקע, במידה ויתקבל אישור יוכנס לתוכנית עבודה]
 23. ברחוב דנקנר פינת גרינשפן המדרכות שבורות.   [יבוצע תיקון אבן שפה לקולט מי גשם. באחריות אחזקת כבישים]
 24. יש לחסום מגרש מול גרינשפן 6 לכניסת רכבים כבדים ולהפנות את הנהגים לחניון החדש בגיסין.   [יועבר לועדת התנועה]
 25. ברחוב גרינשפן ליד פרוייקט אולימפיה האבנים המשתלבות שקעו.   [בטיפול אחזקת דרכים]
 26. יש לשקול להציב פסי האטה ותמרורים מתאימים באזור מוסדות חינוך בשכונה (אסירי ציון, גרינשפן, אהרון כצנלסון, האחים בכר, ברוריה/המאירי ועוד). [יש להעביר לועדת התנועה רשימה שתכלול מיקומים מדוייקים + שם מוסדות החינוך]
 27. ברחוב גרינשפן בכניסה לחניון גן המושבה אין מדרכה מסודרת / שבורה.
 28. במעבר חציה בגרינשפן פינת אסירי ציון (ליד כיכר האיילות) ישנו בור יש צורך להשלים בירידה למעבר חציה.   [בטיפול אחזקת דרכים]
 29. יש לבצע הנמכה לעגלות ליד הכיכרות שברחוב גרינשפן (לחצו לתמונה מהסיור) ובמקומות נוספים ולשפר את ביצוע ההנמכות האחרות הקיימות בשכונה.   [בטיפול אחזקת דרכים]
  עדכון 13/1/14 - בוצעה/תוקנה הנמכה במקומות שונים בשכונה. לחצו לתמונה.
 30. כיכר סמייל (כיכר קטנה מצפון לכיכר גרינשפן / אסירי ציון)  - כרגע מיקום הכיכר מטעה ונהגים רבים נוסעים נגד כיוון התנועה. הכיכר משמשת 5 מגדלים (כ-400 משפחות) ו-6 גני ילדים, כך שיש לתכנן את האזור שלא ייווצרו עומסי תנועה. בנוסף, יש לסדר את האבנים המשתלבות בחלקה הצפוני. לחצו לתמונה מהסיור.   [אגף התנועה יבדוק את התוכניות. אחזקת דרכים ידאגו לביטון האבנים המשתלבות]
  עדכון 21/12/14 - האבנים המשתלבות טופלו.
 31. בחניון החדש ליד אסירי ציון 18 קיים חוסר בתאורה + שקיעת אבנים משתלבות בצד דרום-מערב.    [תיבדק עלות הוספת תאורה]
 32. יש להוסיף גדר בטיחות או להגביה אבני שפה או להציב אבני בלימה במערב החניון שבין אסירי ציון 16 לאסירי ציון 18 (שני רכבים גלשו אל המדרכה בשל הפרשי הגובה והעדר גדר).לחצו לתמונה מהסיור.   [אחזקת דרכים יוסיפו אבני בלימה]. הקצה הדרומי של ההגבהה הקיימת - ספג מכה וקרוב ליפול.
  עדכון 12/1/15 - העירייה ישרה את הקצה הדרומי של ההגבהה וחיזקה אותו (לחצו לתמונה).
 33. יש לחסום מגרש חול בפינת רחובות אסירי ציון/טבצ'ניק לכניסת רכבים. [הנושא בטיפול ועד השכונה מול הפיקוח במינהל שפ"ע וקרוב לפתרון]
  עדכון 23/12/14 - בוצעה חסימה חלקית במגרש וחסימה מלאה בשטח שליד המיקווה (לחצו לתמונה).
  עדכון 20/1/15 - הושלמה חסימת המגרש.
 34. ליד אסירי ציון 13 חסרה תאורה / שרוף.   [טופל לקראת הסיור ע"י קבלן אחזקת תאורה]
 35. מצוקת חניה באיזור רחוב קוגלמן.   [ייבדק ע"י אגף התנועה]
 36. בצמתים אסירי ציון/קוגלמן ואסירי ציון/טבצ'ניק אין ראות טובה בפניות לאסירי ציון עקב חנית רכבים בצורה לא תקנית. יש להציב עמודים החוסמים עליית רכבים על המדרכות (למשל – כפי שבוצע ליד קוגלמן 1). יש להציב עמודים חוסמים גם בכניסה לחניונים של מבצע דקל 14 ו-15, קוגלמן 6, טבצ'ניק 11, אסירי ציון 8 , אהרון כצנלסון 11, בכניסה לחניה של הבניין היחיד ברחוב מרדכי בצ'איייב, במדרכה מתחת לפרוייקט קרסו מול אסירי ציון 16, דנקנר 1, ודנקנר 3. רשימה מלאה של מקומות בהם דרושים עמוד חסימה או צביעה באדום-לבן הועברה לבחינת ועדת התנועה.   [הועדה תדון]
 37. באסירי ציון פינת קוגלמן התאורה שרופה / מהבהבת.   [טופל לקראת הסיור ע"י קבלן אחזקת תאורה]
 38. שלט רחוב מואר עקום ליד קוגלמן 1.   [יטופל ע"י אחזקת תנועה כשייבחר קבלן]
 39. הזזת עמודי תאורה ברחוב קוגלמן למדרכה ע"מ לאפשר מקומות חניה נוספים.   [נדרש תכנון + תקצוב]
 40. אהרון כצנלסון – יש לסיים את הניסוי ברחוב ולבצע את ההתאמות הדרושות לפתרון קבוע.   [אגף התנועה החליט לחזור לדו-סטרי, והוא מקדם את ביצוע השינוי]
 41. ביצוע קו תיעול ברחוב אהרון כצנלסון לצורך ניקוז מים ליד בניינים 4+6   [לפי התוכנית מתוכנן קו תיעול בחלק הדרומי של הרחוב. העלות הכוללת, של כ-380,000 ש"ח תוכנס לתוכנית העבודה]
 42. באהרון כצנלסון יש להוסיף תמרור הגבלת מהירות לאורך הקטע אסירי ציון – טבצ'ניק עקב ריבוי גנים, מבני ציבור וסיבוב מסוכן.   [עם החזרת הרחוב לדו-סטרי, פסי ההאטה הקיימים יספיקו]
 43. יש להפוך חניות ברחוב אהרון כצנלסון לחניות בניצב כדי להגדיל את מספר מקומות החניה (מותנה בהפיכת הרחוב לחד סטרי). ובכלל – בכל השכונה.   [להתייחסות אגף התנועה]
 44. משעול אלכסנדר גרוטו מיועד להולכי רגל בלבד, אך כיום אופנועים וקטנועים נכנסים לשביל ומסכנים הולכי רגל. יש להציב מעקות מדורגים ושלטים האוסרים כניסת רכב ממונע בשתי הכניסות לשביל.   [יועבר לועדת התנועה]
 45. יש להסדיר את החניונים החדשים ברחוב אהרון כצנלסון (ליד בניינים 7 ו-10) – אספלט חדש או אבנים משתלבות (במקום אספלט גרוס), סימון, כניסה ראויה, אכיפת איסור חניית רכב כבד, תאורה.   [בשלב ראשון יבוצע תכנון. ההמשך ייכנס לתוכנית העבודה]
 46. בכצנלסון פינת טבצניק הכביש משובש עקב פתרונות של טלאי בכביש.   [בטיפול אחזקת דרכים]
 47. מפרצי חניה ברחוב טבצ'ניק מתאימים לתחבורה ציבורית ולא לחניית רכב קל (זוויות האבנים בקצות המפרצים, לצבוע אבני שפה באפור.מפרץ דרומי נמצא ליד בניין 11, מפרץ צפוני - צמוד לאסירי ציון. כרגע מכוניות חונות "בולטות" וחוסמות את נתיבי הרחוב.   [יועבר לועדת התנועה]
 48. חניה לא חוקית של הורים ליד מוסדות חינוך בשכונה, במיוחד ליד בתי הספר היסודיים שברחובות בצ'אייב וטבצ'ניק ("נוה אברהם" ו"עוזי חיטמן"), למרות חניה מסודרת ומרווחת בקרבת המקום. הדבר גורם לחסימת רחובות למכוניות וחסימת מדרכות להולכי רגל בשעות תחילת/סיום לימודים. יש לטפל בנושא באמצעות פקח וכן להוסיף תמרור "אין כניסה למעט דיירי הרחוב" בדרך הגישה מטבצ'ניק ללודיוב 3.   [השביל אל לודיוב 3 הוא פרטי, לא באחריות העירייה]
 49. אין תאורה בשביל הגישה לחניון של לודיוב 3 (השביל יוצא מרחוב טבצ'ניק לכיוון צפון).   [השביל אל לודיוב 3 הוא פרטי, לא באחריות העירייה]
 50. צומת טבצ'ניק/קרול מסוכן לרכבים והולכי רגל עקב כניסת רכבים לצומת לא פנוי ולמעברי חציה. דרושה הסדרה של רמזור המסונכרן עם רמזור אורלוב/קרול.   [בבדיקה במשרד התחבורה]
 51. לפתוח פניה שמאלה ממאירי ללודיוב (צומת אחד צפונית לבצ'אייב)   [לא ניתן לפתוח את הצומת ללא רמזור. אגף התנועה יטפל בתכנון רמזור בצומת]
 52. ברחוב כצנלסון בצד הזוגי אין מדרכה, בחלק מהרחוב עדיין בונים אבל יש חלקים שניתן להשלים.   [יטופל לפי התקדמות הבנייה]
 53. באהרון כצנלסון 15-17 ישנם עמודי תאורה על בטונדות ועמודי עץ יש להחליף בדומה לתאורה ברחוב, בנוסף מנורה אחת לא עובדת מתוך השתיים.   [תאורה קבועה תוצב רק לאחר סיום הבנייה במגרש הריק]
 54. אהרון כצנלסון – ניקוז לקוי ליד פרויקט דוניץ (לחצו לתמונה מהסיור).   [אגף הדרכים החל לטפל בתכנון + תקצוב, בכפוף להתקדמות הבנייה בסמוך]
 55. ברח' ברוריה 9 יש להשלים אספלט בצד הכביש מול וילה בנויה ומאוכלסת (לחצו לתמונה מהסיור).   [בטיפול קבלן אחזקה מול החברה לפיתוח, אשר תבצע עם העברת תקציב]
 56. ברח' ברוריה בצמוד לגן ילדים יש שני שטחים קטנים של כ- 6 עד 12 מ"ר שלא שתולים או מגוננים ובימי גשם ישנו סחף שגורר את החול  למדרכה ולכביש.   [בעיית הסחף טופלה לקראת הסיור]
 57. יש לחדש סימוני כבישים ומעבר חציה שמחוקים לחלוטין ברחובות פנחס מאירי וברוריה בת תרדיון (פניית מוקד 2580).   [באחריות אחזקת תנועה]
 58. לכל אורך רח' פנחס מאירי בחלק המזרחי יש למלא אספלט - המקום מלא בחול, כורכר, לכלוך ובור מסוכן מול פנחס מאירי 10. כמו כן - תאורה חסרה.
 59. מצב הכבישים ברחובות מאירי, ברוריה ואתרוג מוזנח. יש לשפרו בדחיפות.
 60. תחנת מוניות בפינת גיסין/לויתן מהווה סכנה להולכי רגל שחוצים בגלל מיקומה שמסתיר שדה ראיה למכוניות שמתקרבות. יש לבדוק מה אפשר לעשות בנדון.   [להתייחסות אגף התנועה]
 61. פרוייקט פייב פרימיום – אין דרכי גישה רגלית. הפרוייקט כבר מאוכלס.   [הנושא בטיפול]
 62. אין תאורה בכניסה לבניינים 2+3 של פרוייקט פייב (כביש שיוצא מרחוב גיסין דרומה ליד הספורטן).   [אמור להתבצע בחודש הקרוב]
 63. יש להחליט על שם הרחוב המוביל לבניינים המערביים של פרויקט פייב (הרחוב שיוצא מגיסין דרומה נקרא אסירי ציון, על אף שאינו מתחבר עם רחוב אסירי ציון. עלול להטעות אורחים ונותני שירות המגיעים לבניינים. התושבים מתנגדים לשם גיסין).   [הועבר לועדת השמות העירונית]
 64. אין ניקוז סביר של מי גשמים בשביל הגישה לפרוייקט פייב מרחוב גיסין.   [קו התיעול החדש באיזור נסתם בשל סחף חול]
 כללי
 1. יש לאסור חניית רכבים כבדים בכל רחבי השכונה – הצבת תמרורים ואכיפה
 2. אכיפת חניה לא חוקית (בעיקר על מדרכות ואדום-לבן) שמסכנת תנועת רכבים והולכי רגל.
 3. יש לצבוע באדום-לבן את כל הכניסות לחניונים בכל רחבי השכונה.
 4. יש לקדם הקמת גשרי הולכי רגל מעל גיסין ומעל הרב מלכה.
 5. יש לקדם בניית טיילת היקפית לשכונה כולל שביל הולכי רגל ושביל אופניים (בדומה למה שכבר קיים בצד המזרחי של דרך הרב מלכה).
 תחבורה ציבורית
 1. סככות בתחנות (בכל השכונה רק סככה אחת)
 2. יש להוסיף קווי תחבורה ציבורית לשכונה – מרכז העיר, תחנת רכבת, תל אביב, רמת החייל.
 3. יש להחזיר את התוואי של קווים 38 ו-50 לקדמותו (אם המושבות – נווה גן – ז'בוטינסקי). שינוי התוואי שבוצע מאריך מאוד את הנסיעה מהשכונה ואליה וגורמת לזיהום אויר במרכז השכונה. כמו כן תחנת המוצא הועברה לשכונה והיא ממוקמת ליד גני ילדים בצומת גרינשפן / לויתן (הנהגים לא מדוממים מנועים). אסור שזה יישאר כך כמובן!
 4. יש להגביר תדירות של קו 150 בשני הכיוונים ולהחזיר את התחנה שבוטלה בז'בוטינסקי פינת דנקנר.
 ועד נווה גן מודה לכל משתתפי הסיור שצעדו בסבלנות שעות ארוכות בכל רחובות השכונה (חלקם אף ערך סיור מקדים), וגילו מקצועיות, אדיבות ורצון להביא לתיקון מהיר של הליקויים שהוצגו בפניהם, לרווחת כלל תושבי נווה גן.
 
(משתתפי הסיור, ליד מבצע דקל 13. צילום: רועי פן)