מצלמות אבטחה בגינות הציבוריות - החלה העבודה בשטח!
מאת רועי פן, 7/3/17

רישות העיר במצלמות אבטחה המחוברות למוקד העירוני במסגרת פרויקט "עיר ללא אלימות" הינו תהליך מורכב.

לפני כשנתיים ערכנו עם העירייה סיור להצגת הנקודות בשכונה אשר לדעתנו יש להציב בהן מצלמות אבטחה, ניתן לקרוא את סיכום הסיור על ידי לחיצה פה.

אני שמח לעדכן שבשבועות האחרונים עיריית פתח תקוה החלה בעבודות להתקנת מצלמות אבטחה במספר מוקדים במסגרת שלב א' של התוכנית, הכולל, בין היתר, את:
- גינת קוגלמן,
- גינת הנוי בין הרחובות וינקלר, אסירי ציון וקוגלמן, 

- גינת טבצ'ניק,
- הפארק הצפוני
אשר מוזכרים בסיכום הסיור שהובא לעיל.

למעשה, כפי שניתן היה לקרוא בעיתון "המקומון" -רוב הגינות הציבוריות בעיר שזכו להיכלל בשלב א' של הפרויקט - הן בנוה גן - אותן גינות המוזכרות לעיל (לחצו לכתבה מ"המקומון" ממנה ניתן להתרשם ש-3 מתוך 4 המקומות הם בנוה גן. למעשה - כפי שכתוב לעיל - מדובר ב-4 מתוך 5 מקומות, שכן גינת הקוגלמן וגינת הנוי הן גינות נפרדות). זהו הישג מרשים לכל הדיעות!

תודה לעירייה בראשות איציק ברוורמן - על צעד נוסף למען שיפור הבטחון האישי והפחתת מטרדי ונדליזם ורעש בגינות ציבוריות.
 

עבודות להתקנת המצלמות - בגינת קוגלמן