בקרוב - אולם ספורט בנוה גן !
מאת רועי פן, 27/7/14

בישיבת מועצת העיר פתח תקוה שהתקיימה הערב אושרו למעלה מ-10 מיליון ש"ח למען פיתוח שכונת נוה גן, על פי הפירוט הבא:
* מיליון ש"ח לניקוי המגרש המיועד להקמת בית הספר ע"ש עוזי חיטמן + תכנון מתקדם של מבנה הקבע (סה"כ כבר אושרו 15.347 מיליון ש"ח עבור הפרוייקט).
* 7.846 מיליון ש"ח לבניית אולם ספורט בגודל של כ-1,200 מ"ר מול הספורטן - על חשבון הפיס והטוטו. האולם כמובן מיועד לשרת את התלמידים שילמדו בסמוך.
* חצי מיליון ש"ח לכ"א משלושת מתחמי גני הילדים החדשים הנמצאים כיום בבניה, לצורך השלמת העבודות. 
תודה לכל הגורמים המקצועיים בראשות מנכ"ל העירייה שעבדו וימשיכו לעבוד על הדברים, וכמובן - לחברי המועצה שהצביעו "בעד" וביניהם ראש מינהל החינוך (סגן ראש העיר מר איציק ישראל) - אשר רוב הבקשות שאושרו הן שלו. ואחרון חביב - תודה ענקית לראש העיר עו"ד איציק ברוורמן - שבזכותו משהו טוב קורה בפתח תקוה, ובפרט - בנוה גן !!!

בנוסף, בישיבה הועלתה ההצעה לקרוא לבית הספר הממלכתי החדש ע"ש אריק אינשטיין, אך בשל העובדה שטרם חלפה שנה מפטירתו - על פי הנוהל לא היה ניתן לדון בה.