אדריכל נולד 
מאת רועי פן, 23/3/15


ועדה בראשות מנכ"ל העירייה התכנסה הערב לבחור אדריכל לחלק הדרומי של פארק נוה גן. בוועדה רוב לתושבי השכונה, וחברים בה גם ראש אגף גנים ונוף, מהנדסת העיר, אדריכלית העיר, ומנהל פרויקטים באגף גנים ונוף.
לאחר שלוש וחצי שעות, במהלכן הציגו ארבעה משרדי אדריכלים את ההצעות שלהם, נבחר משרד זוכה (אין טעם להציג את הסקיצה הזוכה שכן גם בה אמורים להתבצע שינויים). השלב הבא - קבלת הצעת מחיר מהזוכה ולאחר מכן הגשת הזמנת עבודה לתכנון מפורט של השטח.
ועדת הפארק תמשיך ללוות את התהליך ולעבוד יחד עם הזוכה לשיפור ההצעה שהוצגה, עד שיושלם הפארק שכולנו חלמנו שיוקם בנוה גן, והכל תוך שיתוף הציבור. תודה לראש העיר איציק ברוורמן על החלטתו לשתף תושבים מהשכונה בתהליך, ועל כך שסיפק הוכחה נוספת לכך שדברים מתקדמים בפתח תקוה בהידברות, ורק בהידברות !


אחד ממשרדי האדריכלים מציג את הצעתו בפני חברי הועדה. צילום: רועי פן